Znieczulenie przy cięciu cesarskim

Nie zawsze istnieje możliwość porodu naturalnego. Czasem jest konieczny poród cesarski. Często jest to jedyny sposób na zapewnienie Tobie i dziecku bezpiecznego porodu.
/ 19.11.2007 11:28
Nie zawsze istnieje możliwość porodu naturalnego. Czasem jest konieczny poród cesarski. Często jest to jedyny sposób na zapewnienie Tobie i dziecku bezpiecznego porodu.

Cięcie cesarskie polega na nacięciu skóry, powłok brzusznych, a następnie dolnego odcinka macicy. Cały zabieg do momentu wydobycia dziecka z macicy trwa tylko kilka minut.

Są cztery typy znieczulenia podczas cięcia cesarskiego:
  1. Znieczulenie podpajęczynówkowe – jest stosowane najczęściej. Może być użyte zarówno do cięcia planowego jak i do nagłego. Rdzeń kręgowy i nerwy przekazujące wrażenia czuciowe zdolnej połowy ciała są otoczone płynem i zawarte w specjalnej torebce w kręgosłupie. Do tego płynu wstrzykuje się małą dawkę środka znieczulającego za pomocą bardzo cienkiej igły. Ten rodzaj znieczulenia działa szybko, powodując utratę czucia i możliwości poruszania nogami przez kilka godzin.
  2. Znieczulenie zewnątrzoponowe – polega na umieszczeniu w pobliżu nerwów przekazujących ból z macicy i dolnej połowy ciała cienkiej plastikowej rureczki (cewnika), przez którą podaje się słaby środek znieczulający w sposób ciągły. Znieczulenie to jest często stosowane do zmniejszenia bólu w trakcie porodu, ale może też być również użyte do cięcia cesarskiego. Wtedy dodaje się bardziej stężony środek znieczulający, zapewniając znieczulenie wystarczające do przeprowadzenia operacji. Znieczulenie to działa stosunkowo wolno i wymaga większej ilości środka znieczulającego do uzyskania odpowiedniego znieczulenia.
  3. Kombinacja znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego – stosuje się jednocześnie oba powyższe typy znieczulenia, uzyskując szybkie znieczulenie do operacji z jednoczesną możliwością dostrzyknięcia środka znieczulającego w razie potrzeby, oraz dla zwalczania bólu po operacji.
  4. Znieczulenie ogólne, kiedy matka jest całkowicie uśpiona podczas cięcia cesarskiego, jest obecnie stosowany bardzo rzadko. Może być ono konieczne w niektórych bardzo nagłych przypadkach, jeśli są przeciwwskazania do innego znieczulenia, lub gdy matka nie wyraża zgody na inne znieczulenie, które jest bezpieczniejsze od znieczulenia ogólnego tak dla matki, jak i dla dziecka.