Termin porodu

Najlepiej byłoby określać termin porodu znając dokładnie datę zapłodnienia. Jednak w związku z faktem, że ponad 2/3 kobiet nie zna dokładnie tego terminu datę porodu określa się uwzględniając pierwszy dzień ostatniej miesiączki.
/ 04.06.2008 23:32
Najlepiej byłoby określać termin porodu znając dokładnie datę zapłodnienia. Jednak w związku z faktem, że ponad 2/3 kobiet nie zna dokładnie tego terminu datę porodu określa się uwzględniając pierwszy dzień ostatniej miesiączki. Termin porodu

Czas trwania ciąży liczony od pierwszego dnia ostatniej miesiączki jest dłuższy i wynosi około 280 dni, czyli 40 tygodni lub 10 miesięcy księżycowych, ale jedynie u kobiet, które mają 28 dniowe cykle miesiączkowe. Ustalony termin porodu jest bardzo szacunkowy i większość kobiet nie rodzi w dokładnie wyznaczonym terminie. Poród powinien nastąpić między 38 a 42 tygodniem ciąży. Konieczność dokładnego określenia terminu porodu wynika z faktu, że po terminie płody są narażone na duże niebezpieczeństwo związane z wygasaniem czynności łożyska i jego niewydolnością. Obliczając termin porodu posługujemy się regułą Naegelego, która uwzglednia pierwszy dzień ostatniej miesiączki oraz długość cyklu.

Termin porodu = pierwszy dzień ostatniej miesiączki + 7dni - 3miesiące + 1rok +/- X dni
X dni = różnica dni cyklu kobiety od cyklu wzorcowego 28 dniowego