Zasady porodów zostały zmienione na czas epidemii fot. Adobe Stock

Poród w czasie epidemii koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowe zasady

Sytuacja przygotowujących się do porodu kobiet jest naprawdę trudna. Tych reguł muszą się trzymać.
/ 21.03.2020 11:41
Zasady porodów zostały zmienione na czas epidemii fot. Adobe Stock

Pandemia koronawirusa zbiera żniwo na całym świecie. Setki tysięcy chorych, specjalne środki ostrożności wprowadzono niemal w każdym kraju. W tej sytuacji aż trudno cieszyć się z przyjścia na świat nowego członka rodziny. Ciężarne kobiety, które zbliżają się do rozwiązania, muszą zastosować się do kilku nowych zasad dotyczących porodu.

O zalecenia Ministerstwa Zdrowia poprosiła fundacja Rodzić po Ludzku. Przedstawiciele fundacji wystąpili z oficjalną prośbą o resortu:

Obecnie panujący chaos informacyjny i proceduralny zmusza nas do zaapelowania do Ministra Zdrowia o pochylenie się nad kobietami w ciąży, w porodzie i w połogu. Oczekujemy przedstawienia jawnych zaleceń dotyczących opieki nad kobietami w okresie okołoporodowym w sytuacji zagrożenia lub zarażenia wirusem COVID-19. Uważamy, że zalecenia polskich konsultantów są informacją publiczną i powinny być powszechnie dostępne - czytamy na stronie Fundacji Rodzić po Ludzku

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące porodu i połogu w czasie koronawirusa

Ministerstwo Zdrowia przychyliło się do prośby fundacji Rodzić po Ludzku i przedstawiło oficjalne pismo, w którym wyjaśnia, jak przestrzegać zasad bezpieczeństwa zarówno w ciąży, jak i podczas porodu i połogu. Tyczą się przede wszystkim przeprowadzania badań prenatalnych, zabiegów ginekologicznych i samych momentów narodzin. 

Poniżej przedstawiamy fragment oświadczenia ministerstwa: 

Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego zawieszeniu podlegają odwiedziny w oddziałach położniczo-ginekologicznych, w tym obecność osób towarzyszących przy porodach. Należy umożliwić pacjentkom kontakt z najbliższymi przy pomocy ich własnych urządzeń elektronicznych.

Konsultanci podkreślają, że należy odwołać wszystkie planowe zabiegi ginekologiczne z wyjątkiem stanów nagłych. W sytuacji wątpliwej przed zabiegiem należy skonsultować się telefonicznie lub bezpośrednio z lekarzem specjalistą położnictwa i ginekologii. Wizyty ambulatoryjne — poza przypadkami nagłymi i sytuacjami wymagającymi bezpośredniego kontaktu z lekarzem - powinny być odwołane. W pozostałych przypadkach należy umożliwić przeprowadzenie porady zdalnej (teleporady, telekonsultacje) mającej na celu ustalenie dalszego postępowania (e-recepty, e-zlecenia badań, zwolnienia lekarskie, termin kolejnej wizyty).

Procedury z zakresu diagnostyki prenatalnej powinny być prowadzone z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz użyciem środków ochrony indywidualnej.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi wszystkie pacjentki, zgłaszające się do poradni/ambulatorium powinny wcześniej umówić godzinę wizyty telefonicznie lub mailowo, a następnie zgłosić się na nią nie wcześniej niż na 15 minut przed planowanym jej rozpoczęciem. Na wizytę należy zgłaszać się pojedynczo, bez osób towarzyszących.

Wszystkie kobiety ciężarne, niezależnie od ich aktualnego statusu epidemiologicznego, muszą bezwzględnie przestrzegać zasad higieny indywidualnej, dążyć do zaniechania bezpośrednich kontaktów towarzyskich oraz unikać przebywania w miejscach zbiorowisk ludzkich.

Prof. Ewa Helwich, konsultant krajowa ds. neonatologii wydała natomiast rekomendacje dotyczące karmienia piersią przez matkę zakażoną koronawirusem oraz diagnozowaną w kierunku COVID-19. Zgodnie z nimi:

 1. Wyniki badań dotyczące braku przedostania się koronawirusa do pokarmu matek są oparte na niewielu przypadkach, dlatego powinny być traktowane z dużą ostrożnością.
2. W przypadku kobiet zakażonych koronawirusem lub w okresie diagnozowania w kierunku COVID zalecana jest izolacja dziecka od matki. Należy umożliwić matce odciągane mleka, by utrzymać laktację.
3. Po potwierdzeniu ustania ryzyka transmisja zakażenia z matki na dziecko (dwukrotny ujemny test u matki zakażonej i pojedynczy test ujemny u podejrzanej) możliwe jest karmienie naturalne.

Zobacz więcej wiadomości o koronawirusie: