Bezpłatne pobranie oraz zdeponowanie krwi pępowinowej

20 czerwca br. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego zdecydowaną większością głosów przyjęła rezolucję dotyczącą dobrowolnego i nieodpłatnego dawstwa tkanek i komórek, której celem jest ułatwienie znalezienia odpowiednich dawców na terenie Europy i pomoc w ratowaniu życia.
/ 26.07.2012 08:32

20 czerwca br. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego zdecydowaną większością głosów przyjęła rezolucję dotyczącą dobrowolnego i nieodpłatnego dawstwa tkanek i komórek, której celem jest ułatwienie znalezienia odpowiednich dawców na terenie Europy i pomoc w ratowaniu życia.

Bezpłatne pobranie oraz zdeponowanie krwi pępowinowej

Fot. Dreamstime

W ostatnich czasach medycyna zrobiła ogromny postęp w terapii komórkami macierzystymi, które dzięki swoim niezwykłym właściwościom mogą być wykorzystywane do leczenia chorych organów. Według raportu posłanki do Parlamentu Europejskiego Mariny Yannakoudakis: „dokonał się istotny postęp naukowy w dziedzinie badań nad krwią pępowinową, która stanowi bardzo obiecującą alternatywę terapeutyczną w leczeniu wielu chorób, w tym chorób dziecięcych”. Niestety niedostateczna liczba dawców krwi, szpiku oraz właśnie krwi pępowinowej (obecnie komórki macierzyste krwi pępowinowej są pobierane jedynie podczas 1% wszystkich porodów w Unii Europejskiej) sprawia, że postęp ten nie może być odpowiednio wykorzystany.

Rozwiązaniem tego problemu jest bankowanie krwi pępowinowej w bankach publicznych i rodzinnych. Parlament Europejski, wydając rezolucję w tej sprawie, podkreśla konieczność utworzenia przez wszystkie państwa członkowskie publicznych banków tkanek i komórek. Zaznacza również, że w celu zarządzania zasobami w interesie ogólnym oraz zwiększenia dostępności komórek macierzystych krwi pępowinowej, Komisja i państwa członkowskie powinny rozważyć możliwość stworzenia ogólnoeuropejskiej bazy dawców i potencjalnych odbiorców oraz odpowiednich ram regulacyjnych.

Raport podkreśla, jak duże znaczenie ma ofiarowywanie przez matki po porodzie krwi pępowinowej i tkanek bankom publicznym, aby pomóc w leczeniu chorób i dalszym prowadzeniu badań naukowych w tej dziedzinie. Przypomina też, że oddanie krwi pępowinowej powinno się odbywać na podstawie dobrowolnego i świadomego wyrażenia przez matkę zgody na piśmie i że zgoda taka może zostać odwołana w sposób nieformalny w dowolnej chwili przed ofiarowaniem. Ponadto rezolucja wzywa państwa członkowskie do podnoszenia świadomości w zakresie publicznych banków krwi pępowinowej za pośrednictwem kampanii informacyjnych. Celem raportu jest pokazanie, jak ważne jest bycie dawcą w dzisiejszych czasach, uświadomienie, że zwiększanie zasobów krwi pępowinowej może być decydujące dla ratowania życia w przyszłości, oraz inicjowanie najlepszych praktyk w tym obszarze.

„W Polsce każda matka może oddać krew w publicznym banku krwi pępowinowej. Polski Bank Komórek Macierzystych oferuje bezpłatne pobranie oraz zdeponowanie krwi pępowinowej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus oraz w szpitalu im. Ks. Anny Mazowieckiej przy ulicy Karowej w Warszawie. W ten sposób PBKM zwiększa zasoby przechowywanej krwi pępowinowej i tym samym przyczynia się do większego wykorzystywania krwi pępowinowej do przeszczepień” – mówi dr Tomasz Baran z PBKM.

Źródło: Materiały prasowe

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)