Aborcja - kiedy jest w zgodzie z polskim prawem?

Aborcja to bardzo kontrowersyjny temat. W naszym kraju niestety ciągle temat tabu. Spójrzmy, kiedy aborcja jest zgodna z polskim prawem.
/ 07.08.2006 09:30

Aborcja to bardzo kontrowersyjny temat. W naszym kraju niestety ciągle temat tabu. Spójrzmy, kiedy aborcja jest zgodna z polskim prawem.

Aborcja - kiedy jest w zgodzie z polskim prawem?

Polskie prawo zezwala na dokonanie aborcji jedynie w trzech wypadkach:

 • GDY CIĄŻA JEST WYNIKIEM PRZESTĘPSTWA
  Jeżeli kobieta padła ofiarą gwałtu, musi zgłosić się koniecznie na policję! Czeka tam ją seria długich przesłuchań oraz badań lekarskich (jest to konieczne – choć bardzo bolesne psychicznie). Tylko pod tym warunkiem poszkodowana otrzyma od prokuratora zaświadczenie, uprawniające ją do legalnego przerwania ciąży. Jeżeli gwałt zgłosi się po kilku tygodniach – nikt w niego nie uwierzy! Znikną również ślady świadczące o użyciu przemocy wobec kobiety (zabieg można legalnie przeprowadzić do 12 tygodnia trwania ciąży).
  Gwałt – z prawnego punktu widzenia oznacza kontakt seksualny wbrew woli drugiej osoby i dotyczy to również relacji między małżonkami!
 • GDY CIĄŻA ZAGRAŻA ŻYCIU LUB ZDROWIU KOBIETY

   

  Jeżeli kobieta cierpi na jakąś ciężką chorobę np. serca lub wątroby i specjalista stwierdzi

  Aborcja - kiedy jest w zgodzie z polskim prawem?

  jednoznacznie na PIŚMIE, iż macierzyństwo mogłoby pogorszyć stan zdrowia lub doprowadzić nawet do zgonu – można przeprowadzić legalną aborcję a zaświadczenie wydane przez specjalistę (lekarza) jest wystarczającym dokumentem (można jej dokonać w każdym momencie ciąży).
 • GDY U PŁODU SWIERDZA SIĘ CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE WADY
  Jeżeli badanie prenatalne wykryje, iż u nienarodzonego dziecka są poważne wady w rozwoju, których nie da się wyleczyć np. wodogłowie lub zespół Downa, pisemne wyniki takiego badania wystarczą do przeprowadzenia aborcji (do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety – do 21 tygodnia ciąży).                                                                                  Fot. Depositphotos

Kobieta podająca się legalnej aborcji nie ponosi żadnych kosztów związanych bezpośrednio z zabiegiem – jeśli odbywa się on w szpitalu. (Ordynator oddziału ginekologicznego danego szpitala, musi podpisać przyniesione dokumenty i wyznaczyć termin zabiegu, po którym kobieta powinna pozostać przez jakiś czas na obserwacji). Jeżeli kobieta wybierze prywatny gabinet lub prywatną klinikę zapłaci od 700 do 4000 zł za zabieg. Dokonanie zabiegu w innym wypadku niż powyżej opisane jest w Polsce NIELEGALNE. Lekarzowi wykonującemu nielegalny zabieg grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Kara grozi również osobie, która nakłoniła kobietę do zabiegu. Natomiast kobiecie nie grożą żadne prawne konsekwencje.

Należy pamiętać, że aborcja to ostateczność! NIE JEST TO SPOSÓB NA ANTYKONCEPCJĘ!

Bianca-Beata Kotoro: psycholog, terapeuta w dziedzinie seksuologii
Instytut Psychologiczno-Psychoseksualno-Szkoleniowy "Beata Vita"
al.KEN 49 / 235 (metro Natolin) Warszawa, tel. 022 35 39 650, 022 64 80 369