POLECAMY

Jak znaleźć dobry żłobek?

Nie musi kojarzyć się źle. Odpowiednio prowadzony, zapewni dziecku nie tylko opiekę w czasie, gdy jesteś w pracy, ale także pomoże się rozwijać.
Jak znaleźć dobry żłobek? fot. Fotolia

Kiedy musisz szybko wrócić do pracy, jedynym rozwiązaniem bywa zapisanie dziecka do żłobka. Każdy rodzic chce mieć wtedy pewność, że jego skarb będzie tam naprawdę bezpieczny. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, szukając takiego miejsca.

1. Czy podlega kontroli?

W Polsce oprócz żłobków publicznych,działa wiele placówek prywatnych, tzw. dziennych opiekunów czy klubów dziecięcych, które oferują opiekę nad dziećmi do lat trzech. Zgodnie z ustawą żłobkową obowiązującą od 2011 roku, wszystkie muszą być wpisane do rejestru prowadzonego przez gminy. Tym samym zostają objęte nadzorem. Niestety, wymóg ten dotyczy jedynie żłobków i klubików, które powstały po wejściu w życie ustawy żłobkowej. Utworzone wcześniej, pozostają poza kontrolą aż do 2014 roku – do tego czasu mają dostosować się do nowych przepisów.

2. Jakie kwalifikacje mają opiekunki?

Opiekunkami w żłobkach kiedyś były pielęgniarki. Dziś pracują tam też osoby, które ukończyły studia przygotowujące do pracy z dziećmi. Idealnie jest, jeśli mają ukończony 80-godzinny kurs uzupełniający. Przepisy dopuszczają możliwość zatrudniania opiekunek bez kierunkowych studiów, ale z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi do trzech lat lub po szkoleniu w opiece nad dzieckiem. Lista organizacji, które prowadzą takie kursy, jest na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Uzyskanie informacji o kwalifikacjach opiekunek jest szczególnie istotne w placówkach, które nie podlegają nadzorowi gminy.

3. Na czym polega opieka?

Kiedyś żłobki pełniły jedynie funkcję opiekuńczą – zapewniano w nich właściwą pielęgnację, dbano, by dzieci były wyspane, najedzone i wychodziły na dwór. Pierwsze trzy lata życia mają ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka, pomyłką byłoby więc posyłanie malucha na kilka godzin dziennie w miejsce, w którym spełnia się jedynie jego podstawowe potrzeby. Dowiedz się, czy żłobek realizuje program edukacyjno-wychowawczy i w jaki sposób to robi. Sprawdź, jak jest wyposażona sala, w której dzieci się bawią, czy zabawki mają odpowiednie atesty, czy dzieci wychodzą na dwór i ile czasu tam spędzają.

4. Czy rodzice są mile widziani?

Żłobki czy klubiki dziecięce powinny być otwarte dla rodziców. Wyrazem tego jest nie tylko przekazywanie informacji o dziecku, np. gdy je odbierasz, ale także umożliwienie swobodnego dostępu, np. jeśli zechcesz zostać z nim na jakiś czas w sali. Rodzice mają także prawo pomagać w opiece na zasadzie wolontariatu. Jest to np. konieczne, gdy dziecko przyzwyczaja się do żłobka. Placówki, które realizują ideę otwartych drzwi, często organizują spotkania dla rodziców, zabawy, występy, w których maluszkom mogą towarzyszyć najbliżsi.

5. Jaką ma opinię?

Nie sugeruj się reklamami. To, że w żłobku uczą angielskiego czy gry w szachy, nie ma dużego znaczenia. Dla dzieci o wiele ważniejsze jest mądre, podmiotowe traktowanie przez opiekunów. Rozwijająco działa na nie nie tyle wkuwanie obcych słówek, ale uczenie się okazywania emocji, warunki do swobodnej zabawy. Dla rodziców natomiast istotniejsza od śledzenia dziecka przez kamery monitoringu jest pewność, że zostawili je w dobrych rękach. W wyborze placówki pomagają opinie innych rodziców. Można ich szukać na forach w internecie albo wybrać się w okolice żłobka, gdy odbierane są dzieci i osobiście z nimi porozmawiać. Warto też spotkać się z opiekunami, którzy tam pracują.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)