Co sprawia, że dziecko zyskuje niezależność?

Co sprawia, że dziecko zyskuje niezależność?

Więź między dzieckiem a rodzicami ulega znacznej transformacji wraz z tym, jak dziecko uczy się mówić. Opanowanie umiejętności posługiwania się językiem od zawsze było postrzegane jako znaczący krok na drodze do osiągnięcia przez dziecko własnej tożsamości, odrębnej od tożsamości rodziców.
/ 24.11.2010 14:31
Co sprawia, że dziecko zyskuje niezależność?

Chodzenie – ważniejsze od mówienia?

Za ważniejszą uznawano tylko umiejętność chodzenia. Prawdziwe jest jednak również twierdzenie dokładnie odwrotne — umiejętność mówienia jest potężną siłą jednoczącą i zbliżającą.

Psychologowie rozwojowi Arnold Sameroff i Robert Emde podsumowują liczne opracowania naukowe, wykazując, że emocjonalna pasywność rodzica wywołuje u dziecka „ograniczanie umiejętności wyrażania emocji, mniejszą jasność sygnałów oraz częsty brak zaangażowania, cierpienie oraz unikanie interakcji.

Zobacz też: Rozwój dwulatka - ciekawość świata

Wyłączenie z interakcji

W takich warunkach psychologowie kliniczni obserwują również »wyłączanie się« dziecka z interakcji emocjonalnych, a w skrajnych przypadkach nawet przewlekły smutek i depresję”. Chodzi zatem o to, że dziecko, którego reakcje nie są odwzajemniane, w końcu rezygnuje i wycofuje się w głąb siebie.

Kiedy dostrzegamy u kogoś smutek i depresję, zakładamy, że coś jest nie tak, że wydarzyło się coś złego. Być może chodzi o to, że ta osoba nie ma nikogo, kto byłby gotów jej wysłuchać.

Zobacz też: Depresja a płeć

Fragment pochodzi z książki „Zatracona sztuka słuchania” Michaela P. Nicholsa (Wydawnictwo Helion, 2008). Publikacja za wiedzą wydawcy.