Wzrokowcy z dominującą lewą półkulą mózgową

Wzrokowcy z dominującą lewą półkulą mózgową

Co to znaczy być wzrokowcem z dominującą lewą półkulą mózgową? Jak sprawdzić, czy należy się do tej grupy?
/ 17.06.2009 14:55
Wzrokowcy z dominującą lewą półkulą mózgową

Jeżeli większość lub wszystkie z poniższych stwierdzeń do ciebie pasują, wówczas należysz do tej grupy osób.

 1. zwracanie szczególnej uwagi a bodźce wzrokowe, które następnie zamieniane są na litery, cyfry, słowa, idee;
 2. przyporządkowywanie bodźcom sensorycznym słów i symboli;
 3. rozwiązywanie problemów w sposób linearny, krok po kroku, ze szczególnym uwzględnieniem koncentrowania się kolejnym etapie działania;
 4. przywiązanie do systematyczności, porządku, gromadzenie informacji w porządku alfabetycznym, numerycznym, chronologicznym;
 5. postępowanie zgodnie z przyjętym harmonogramem działań, pilnowanie zbliżających się dat rocznic, planowanie i kontrolowanie budżetu, sporządzanie wykresów, grafików;
 6. zapisywanie ważnych terminów, punktualność;
 7. dokonywanie wizualizacji przyszłych planów i realizowanie ich zgodnie z wcześniejszymi założeniami w celu uniknięcia niepożądanych niespodzianek;
 8. wodzenie wzrokiem po suficie w chwilach zadumy i rozmyślań;
 9. utrzymywanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą.

Zatem jeśli jesteś wzrokowcem z dominującą lewą półkulą to powinieneś stosować następujące zabiegi ułatwiające naukę:

 1. czytaj i korzystaj z opracowań słonych materiału;
 2. wiadomości układaj w sposób linearny, chronologicznie gromadź fakty i informacje;
 3. czytaj instrukcje, które krok po kroku wyjaśniają sposób rozwiązania problemu;
 4. możesz wybrać programy samokształceniowe oparte na pracy z tekstem;
 5. do komunikacji używaj częściej maili niż telefonu – łatwiej będzie odpowiedzieć na informację zapisaną niż usłyszaną;
 6. korzystaj z książek, czasopism, map, wykresów, programów komputerowych, filmów z napisami;
 7. twoją zaletą jest niewątpliwie możliwość uczenia się również w sytuacji hałasu spowodowanego muzyką czy rozmową innych – potrafisz zignorować bodźce słuchowe na rzecz koncentracji na bodźcach wzrokowych;
 8. rozpraszać twoją uwagę będzie natomiast bałagan, jak również błędy ortograficzne i literówki w czytanym tekście oraz błędny zapis liczbowy;
 9. szybciej uczysz się wiedzy podanej w formie reguł, np. ortograficznych, gramatycznych, z łatwością zapamiętujesz przykłady zawarte w podręczniku;
 10. gromadzisz własna wiedzę dzięki czytaniu o kolejnych etapach działania szybciej, niż gdybyś to działanie widział;
 11. rozwiązuj zadania i problemy w oparciu o sporządzony wcześniej plan działania – dzięki temu unikniesz sytuacji, w której o czymś zapomniałeś.

Zalety wzrokowców z dominującą lewą półkulą to:

 1. dobrzy menedżerowie i administratorzy, którzy zawsze wypełniają swoje zadania w terminie;
 2. prowadzenie kalendarzy, organizerów i planów dnia – wszystko w celu zapamiętania wszystkiego i nie pominięcia żadnego z etapów działania;
 3. mają dobrą pamięć wzrokową, zapamiętują w sposób sekwencyjny każde czytane słowo, wygląd ksiązki, a nawet strony, na której znajduje się dany fragment;
 4. zawody, w których się sprawdzą to: sekretarka, redaktor, korektor, pracownik naukowy, bibliotekarz, autor podręczników, instrukcji, krytyk literacki, księgowy, doradca podatkowy, wszelkie zawody związane z bankowością, finansami, matematyka, statystyką, programowaniem komputerowym.

Co spowalnia naukę wzrokowców z dominującą lewą półkulą:

 1. konieczność podsumowania zdobytej wiedzy i odszukanie głównej myśli;
 2. konieczność wnioskowania na podstawie przeczytanego materiału;
 3. tok zajęć prowadzony bez wcześniejszego przedstawienia planu pracy.