POLECAMY

Wybór zajęć z zakresu szybkiej nauki

Człowiek jest specyficzną istotą zamieszkującą Ziemię. Można przypisać mu wiele zadań, które może wypełniać i wiele cech, jakie go określają.
Wybór zajęć z zakresu szybkiej nauki

W polskiej myśli socjologicznej F. Znaniecki był autorem teorii dotyczącej typów osobowości człowieka. Zgodnie z tą teorią można wyróżnić człowieka: zabawypracy, człowieka kultury i człowieka zboczeńca. Każdy z nich wychowywał się w innym środowisku: w kręgu zabawy, w którym również praca była traktowana jako źródło przyjemności, w kręgu pracy fizycznej – źródła środków do życia, w kręgu inteligencji, w kręgu odmienności pozytywnej lub negatywnej (kategoria ta obejmuje zarówno geniuszy, artystów jak i psychopatów).

Dziś do tej typologii należałoby dodać również człowieka mobilnego, który z łatwością przystosowuje się do zmieniających się warunków, jest otwarty na nowe doświadczenia zarówno w zakresie samorozwoju poprzez naukę – teorię i naukę – praktykę. Jest to właściwie też człowiek nauki – wszelkie doświadczenia życiowe i zawodowe traktuje jako źródło wiedzy, chce również zdobywać wiedzę w sposób coraz bardziej efektywny.

Ludzie mobilni wpajają swój tryb życia własnym dzieciom, chętnie posyłając je na kursy i zajęcia, tym samym, znacznie rozszerzając ofertę edukacyjną szkoły, czy nawet przedszkola.

O ile osobom dorosłym łatwiej przychodzi dokonanie wyboru dotyczącego kursu, którego zadaniem ma być nabycie umiejętności szybkiego uczenia się, to kłopot pojawia się w przypadku dzieci. Dzieje się tak dlatego, ponieważ osoba dorosła wie, jakiego rodzaju wiedzę chce zdobywać oraz jakie techniki i metody mogą być jej w tym najbardziej pomocne. W przypadku wyboru zajęć tego typu dla dzieci sprawa się komplikuje. Istnieje ku temu kilka powodów:

  • po pierwsze oferta w tym zakresie skierowana do dzieci jest bardzo zróżnicowana; inaczej wyglądają zajęcia dla młodzieży inaczej dla dzieci młodszych, inne procesy myślowe zachodzą w umyśle dziecka w wieku do 12 roku życia, inaczej przebiega proces nauki w przypadku nastolatka,
  • po drugie o szybkim czytaniu i technikach zapamiętywania można mówić w odniesieniu do dzieci, które płynnie czytają, przy czym nadal trzeba pamiętać, że techniki skuteczne w przypadku uformowanego w pełni dojrzałego umysłu osoby dorosłej mogą okazać się nieskuteczne lub wręcz nieodpowiednie dla umysłu dziecka, który dopiero się rozwija i potrzebuje różnego rodzaju bodźców,
  • po trzecie w zajęciach dla dorosłych uczestniczy sam zainteresowany, który najczęściej krytycznie patrzy na sposób prowadzenia zajęć, potrafi określić ich subiektywną skuteczność i wymierne efekty, w przypadku dziecka weryfikacja skuteczności zajęć jest trudniejsza – rodzic nie uczestniczy w zajęciach, nie wie na ile dziecko wykorzystuje przekazaną mu wiedzę, a poza tym, dziecko nie ma tak bogatego doświadczenia w zakresie samokształcenia, by mogło określić czy proponowany sposób nauki mu odpowiada, czy też nie,
  • po czwarte kursy szybkiej nauki dla dzieci istnieją pod różnego rodzaju hasłami typu: rozwijanie wyobraźni, doskonalenie poszczególnych umiejętności, istnieje też szereg zajęć z zakresu arteterapii (myzykoterapia, terapia wykorzystująca plastykę), terapii ze zwierzętami, które to zajęcia mają z pewnością korzystny wpływ na rozwój dziecka, ale trzeba pamiętać, że jeśli zajęciom przyświeca duch terapii to są to zajęcia dla dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami emocjonalnymi czy rozwojowymi.

A zatem szybka nauka jako element współczesnego wychowania jest z pewnością czymś wartościowym, jednak należy pamiętać, że zajęcia powinny być tak zorganizowane, by nie zakłócały i nie stały w sprzeczności z prawidłowościami rozwojowymi dziecka.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)