POLECAMY

Terminarz

Terminy egzaminów maturalnych z matematyki na poziomach podstawowym i rozszerzonym - część pisemna i ustna, termin dodatkowy oraz poprawkowy.
Terminarz

Część pisemna

  • Egzamin maturalny z matematyki w roku 2010 odbędzie się 05.05.2010 (środa), o godz. 9:00 (poziom podstawowy) oraz 14:00 (poziom rozszerzony).
  • Dnia 22.05.2010 (sobota) odbędzie się egzamin maturalny z matematyki w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych.
    Czas rozpoczęcia poszczególnych egzaminów z przedmiotów zdawanych w języku obcym zostanie podany w lutym 2010 roku, po złożeniu przez zdających ostatecznych deklaracji.

Część ustna

  • Część ustna egzaminów maturalnych przewidziana jest na okres od 4 do 28 maja. Ta część egzaminu przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
  • Matematyka w języku obcym – 80 minut (Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE).
    Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie rozszerzonym lub według standardów wymagań dla klas dwujęzycznych trwają 30 minut. Przerwy między poszczególnymi egzaminami z przedmiotów zdawanych w języku obcym (22 maja 2010 roku) trwają 15 minut.

Termin dodatkowy

10.06.2010 – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (godz. 9.00) i rozszerzonym (godz. 14.00)

Termin poprawkowy

  1. Egzamin pisemny – 23 sierpnia 2010 r. (poniedziałek), godz. 9.00
  2. Egzamin ustny – 19–25 sierpnia 2010 r.

Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna, www.cke.edu.pl

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)