Stanisław Herakliusz Lubomirski - biografia, utwory

Stanisław Herakliusz Lubomirski - biografia, utwory

Lubomirski Stanisław Herakliusz (1642 - 1702).
/ 12.10.2010 12:18
Stanisław Herakliusz Lubomirski - biografia, utwory

Potomek potężnego rodu, syn rokoszanina Jerzego. Był znany ze swego sobiepaństwa, warcholstwa i działań przeciw królowi. Autor dzieła O bezskuteczności rad, w którym przeprowadził głęboką pesymistyczną krytykę polskiego sejmu.

Utwór składa się z 25 dialogów między Złudą a Prawdą, których tematem jest praktyka parlamentarna. Lubomirski podkreśla, że mówcom sejmowym chodzi nie o prawdę, ale popisy retoryczne, które nie przynoszą żadnych korzyści.

Rozpatruje sprawy skarbu, wojska oraz postępowania polityków w czasie wojny. Radzi brać w obronę chłopów przed uciskiem i stan kupiecki przed nadmiernymi ciężarami.

Lubomirski pisał w języku ojczystym i po łacinie. Twórczość rodzima obejmuje różne gatunki literackie. W 1683 r. wydał Rozmowy Artaksesa i Ewandra, zbiór dyskursów prowadzonych przez tytułowych bohaterów. Pisał lirykę religijną pełną głębokiej gorliwości, gorzkich nastrojów pokutnych i samoudręki.

Zobacz też : Poeci barokowi

W cyklu Poezje postu wielkiego żal za grzechy wyrażony został przez wspaniały opis urody świata. Lubomirski zostawił po sobie także utwory dramatyczne (był wielkim miłośnikiem teatru): komedie Komedyja Lopesa Starego ze Spiridonem i Don Alvares.... Odznaczają się skomplikowaną intrygą, zrywają z jednością czasu i miejsca, a ich bohaterowie to typowi przedstawiciele komedii dell’arte.

Pierwszy utwór opowiada o małżeństwie starego doktora z młodą dziewczyną, która zostaje uprowadzona przez rozbójnika Spirydiona. Don Alvares... to komedia o tematyce historycznej, pełna egzotycznych przygód i dalekich podróży.

Twórczość Lubomirskiego dowodzi artyzmu tego świetnego stylisty, ze swadą posługującego się wierszem. Wprawdzie piętno na jego utworach wycisnęła ideologia magnacka, to jednak wnoszą one do literatury nowe wartości.

Zobacz też : Nurt dworski i ziemiański w literaturze