POLECAMY

Silnia. Współczynnik dwumianowy

Silnia. Współczynnik dwumianowy i wzór dwumianowy Newtona - definicja z zestawu wzorów matematycznych opracowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną jako pomoc egzaminacyjna.
Silnia. Współczynnik dwumianowy

Silnią liczby całkowitej dodatniej n nazywamy iloczyn kolejnych liczb całkowitych
od 1 do n włącznie:
n! = 1 • 2 • ... • n

Ponadto przyjmujemy umowę, że 0! = 1.

Dla dowolnej liczby całkowitej n ≥ 0 zachodzi związek:
(n + 1)! = n! • (n + 1)

***

Dla liczb całkowitych n, k spełniających warunki 0 < k < n definiujemy współczynnik dwumianowy (symbol Newtona):
.

Zachodzą równości:
,
,
,
.

  

Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna, www.cke.edu.pl

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)