Rozumienie tekstu

Rozumienie tekstu

Sprawdzenie, czy czytelnik zrozumiał dany tekst, czy nie, odbywa się zwykle poprzez odpowiedzenie na pytania odnośnie tekstu lub jego krótkie samodzielnie streszczenie.
/ 26.08.2008 13:49
Rozumienie tekstu

W pierwszym przypadku po zakończeniu procesu czytania, należy od razu odpowiedzieć na określone pytania dotyczącego tego tekstu. W większości przypadków, sprawdzenia poprawności udzielonych odpowiedzi należy dokonać samodzielnie, szukając ich w tekście. Po sprawdzeniu odpowiedzi, oblicza się tzw. procent rozumienia tekstu, który stanowi liczbę poprawnych odpowiedzi podzieloną przez liczbę wszystkich odpowiedzi i pomnożoną przez 100 proc.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)