Piotr Kochanowski - biografia, tłumaczenia

Piotr Kochanowski - biografia, tłumaczenia

Kochanowski Piotr (1566-1620).
/ 12.10.2010 11:25
Piotr Kochanowski - biografia, tłumaczenia

Bratanek Jana z Czarnolasu, kilkakrotnie przebywał we Włoszech i dobrze znał kulturę włoską. Rodzinne zamiłowania literackie spożytkował w pracy tłumacza.

Dokonał przekładu dwóch ogromnych poematów epickich, arcydzieł włoskiej literatury renesansowej - Orlanda Szalonego Ariosta i Jerozolimy wyzwolonej Tassa.

Pierwszy utwór reprezentuje epikę fantastyczno-przygodową, drugi - epikę bohaterską.

Na szczególną uwagę zasługuje drugi przekład. Kochanowski dokonał wielu zmian w stosunku do włoskiego oryginału.

Na plan pierwszy wysunął wątki wojenno-rycerskie, sceny bitewne, ich rozmiar i plastyka mają wyższość nad wątkami baśniowo-romansowymi Tassa. Poza tym tłumaczenie nabrało barokowego stylu: kontrastowe porównania, zestawienie ognia i lodu, miłości i śmierci (np. występuje tu koncept zakochanego i trupa, wyzyskany w poezji J. A. Morsztyna). 

Zobacz też : J. A. Morsztyn - liryki

Na zasadzie kontrastów i paradoksów Kochanowski sportretował bohaterów. Przedstawił impresjonistyczne krajobrazy widziane nocą, z uwydatnieniem ruchu i dźwięku, plastyki i konkretów. Przekład polski stał się niezwykle popularny i, aż do czasów Mickiewicza, spełniał rolę narodowego poematu bohaterskiego.

Zobacz też : Poeci barokowi