POLECAMY

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której ustalono zwrot dodatni (zaznaczony strzałką), punkt zerowy 0 oraz punkt jednostkowy.
Oś liczbowa

Każdej liczbie rzeczywistej przypada na osi jeden punkt i odwrotnie: każdemu punktowi na osi liczbowej jest przyporządkowana dokładnie jedna liczba rzeczywista. Tę liczbę nazywamy współrzędną tego punktu na osi liczbowej. Np. jeśli punktowi A odpowiada liczba x, to zapiszemy to w ten sposób: A (x).

UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH

Układ współrzędnych to dwie osie liczbowe na płaszczyźnie, prostopadłe do siebie, o wspólnym punkcie zerowym 0. Ten punkt jest początkiem układu współrzędnych i oznacza się go 0 (0,0).

Oś OX – oś pozioma (oś odciętych)
Oś OY – oś pionowa (oś rzędnych)

Każdemu punktowi na płaszczyźnie odpowiada dokładnie jedna para liczb rzeczywistych (x, y) i odwrotnie: każdej parze liczb rzeczywistych odpowiada dokładnie jeden punkt na płaszczyźnie.

Jeżeli A (x, y), to x nazywamy odciętą punktu A, natomiast y – rzędną punktu A.
Aby wyznaczyć współrzędne dowolnego punktu na osi rysujemy dwie proste – poziomą i pionową. Miejsce ich przecięcia to nasz punkt – jeśli poprowadzimy od niego linie w kierunku obu osi, miejsce przecięcia linii z osią to współrzędne punktu.

Źródło : www.cke.pl

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)