Literatura grecka

Literatura grecka

Rodzaje literatury greckiej : liryka, epika, dramat.
/ 02.09.2010 08:59
Literatura grecka

Epika

Początki literatury greckiej wiążą się z postacią Homera, autora dwóch epopei: Iliada i Odyseja. W Rzymie natomiast epopeję pt. Eneida stworzył Wergiliusz (zob. Wergiliusz). Ważną rolę w literaturze greckiej (później również rzymskiej) odgrywają mity, opowieści o stałej warstwie fabularnej, które wyjaśniają  zagadnienia powstania świata i człowieka, interwencji bogów w losy ludzkie oraz trudne do wytłumaczenia zjawiska przyrody.

Liryka

Grecką poezję patriotyczną reprezentuje Tyrtajos (Tyrteusz). Nieco inny charakter przedstawia poezja Anakreonta, autora wierszy o tematyce miłosnej i biesiadnej, opiewających radość życia, uroki zabawy i miłości. Odrębne miejsce w literaturze zajmuje poezja Symonidesa, wyrażająca swoistą filozofię życiową.

Również dzięki swej poezji popularna stała się Safona (Safo), tworząca wiersze pełne poetyckiego uroku i wdzięku, sławiące życie, przyjaźń i miłość. Z poetów rzymskich najsławniejszym okazał się Horacy, autor pieśni, satyr i listów poetyckich.

Zobacz też : Biblia - wprowadzenie

Dramat

Początek tragedii greckiej sięga misteriów dionizyjskich, uroczystości obchodzonych ku czci boga wina i plonów - Dionizosa. Do najsłynniejszych twórców utworów dramatycznych należy Sofokles. Obok niego tragedie greckie tworzyli: Ajschylos, Eurypides i Arystofanes.

Zobacz też : Starożytność - wprowadzenie