POLECAMY

Jak rozwijać różne rodzaje inteligencji

Do niedawna istniało jedno pojęcie inteligencji, które kojarzy się najczęściej z tak zwanymi testami pomiaru IQ („IQ tests”). Dzisiaj coraz rzadziej stosuje się tę metodę pomiarową, bowiem jak stwierdzono, była ona oparta na dwóch błędnych założeniach. Po pierwsze zakładano w niej, że inteligencja człowieka jest niezmienna i da się wyrazić określoną stałą wartością liczbową.
Jak rozwijać różne rodzaje inteligencji

Drugą wadą metodologiczną było całkowite skoncentrowanie zadań zawartych w teście na pomiarze umiejętności funkcjonowania w świecie cyfr, liczb, myślenia logicznego i umiejętności kojarzeń. Okazało się również, że można znacznie poprawić wyniki testów dzięki opanowaniu pewnych powtarzających się schematów rozwiązań poszczególnych zadań.

Współczesne podejście do tematu inteligencji łamie przyjęte wcześniej założenia. Uważa się, że nie ma jednego rodzaju inteligencji, że inteligencja nieustannie może być bardziej lub mniej świadomie rozwijana, a współcześnie opracowywane testy uwzględniają w większym zakresie obszary wiedzy i umiejętności do tej pory nie uwzględniane w badaniach (dotyczące atrybutów prawej półkuli mózgowej).

Według profesora Howarda Gardnera z Uniwersytetu Harvarda każdy człowiek ma co najmniej osiem różnych typów inteligencji, a prawie każdy jest szczególnie uzdolniony w jednym lub dwóch obszarach.

Inteligencja językowa

Zdolność rozumienia języka i sprawnego posługiwania się nim – mówienia, pisania, redagowania tekstów, układania i wygłaszania porywających przemówień. Rozwijamy ją poprzez czytanie książek, pisanie tekstów, przeglądanie słowników językowych i zapamiętywanie trudnych słów i ich znaczeń, pisanie pamiętników, wierszy, dzienników, świadome posługiwanie się różnymi środkami stylistycznymi. Doskonałym treningiem jest także gra w scrabble, oglądanie telewizyjnych programów językowych i rozwiązywanie krzyżówek.

Inteligencja logiczno – matematyczna

Rozwinięte umiejętności obliczeniowe i rozumowe. Posługiwanie się w szerokim zakresie logiką i myśleniem dedukcyjnym. Umiejętność rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego i kalkulowania. Wzmacniamy ten rodzaj inteligencji rozwiązując zadania i problemy logiczne, układając plany swoich działań, przedstawiając fakty w sposób logiczny, czytając klasyczne kryminały, w których dedukcja jest drogą prowadzącą do rozwiązania zagadek (np. w opowiadaniach o Sherlocku Holmesie).

Inteligencja muzyczna

Zdolność komponowania i grania na jakimś instrumencie. Wrażliwość na rytm, melodykę, tonację i barwę dźwięków. Zdolność dostrzegania muzycznych wzorców, ekspresji i kompozycji. Łatwość zapamiętywania melodii. Rozwijamy inteligencję muzyczną ucząc się grać na instrumencie, śpiewając i nucąc piosenki, ćwicząc i ucząc się przy muzyce, a także koncentrując uwagę na słuchaniu utworów reprezentujących różne gatunki muzyczne.

Zobacz też : Jak radzić sobie z nadmiarem materiału

Inteligencja przestrzenna

Zdolność wizualizacji złożonych problemów i skomplikowanych układów. Orientacja w terenie, łatwość w posługiwaniu się mapą. Bezproblemowe odczytywanie wykresów, diagramów i schematów. Umiejętność projektowania w wyobraźni. Skuteczny trening tego rodzaju inteligencji polega na: czytaniu planów i map, rysowaniu diagramów, używaniu grafiki komputerowej, wyobrażaniu sobie przestrzennych kształtów, a także oglądaniu filmów i zabawy w gry komputerowe, w których orientacja przestrzenna odgrywa dużą rolę.

Inteligencja fizyczno – kinestetyczna

Znakomita koordynacja ruchowa. Łatwość w wykonywaniu ćwiczeń fizycznych. Panowanie nad własnym ciałem. Precyzja w wykonywaniu czynności manualnych.

Podnoszenie poziomu inteligencji fizyczno – kinestetycznej odbywa się poprzez: taniec, uprawianie sportu, ćwiczenia Tai Chi, jogę, trenowanie wschodnich sztuk walki, żonglowanie, wykonywanie precyzyjnych zadań manualnych – np. sklejanie modeli, układanie klocków.

Inteligencja interpersonalna

Wysoka empatia. Zdolność łatwego rozumienia intencji innych ludzi. Łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność współpracy. Świadomość wpływu własnych zachowań na otoczenie. Inteligencje interpersonalną kształtujemy: trenując umiejętność uważnego słuchania, poznając nowych ludzi i ich sposoby myślenia, udzielając się w działalności charytatywnej związanej z pomaganiem innym ludziom, czytając książki z psychologii, uczestnicząc w życiu społeczności lokalnych, ćwicząc zachowania asertywne.

Inteligencja intrapersonalna

Zdolność refleksyjnego wglądu w siebie; głębokie rozumienie swoich wewnętrznych doświadczeń, emocji, motywów i myśli. Nieustanne poszukiwanie wiedzy o sobie, doskonalenie się w wewnętrznym rozwoju. Rozwijamy inteligencję intrapersonalną poświęcając czas na medytacje, stosując techniki relaksacyjne, trenując intuicję, zapisując i analizując swoje uczucia, przeżycia i refleksje.

Inteligencja przyrodnicza

Głęboki szacunek dla ekologii i zrozumienie dla środowiska. Umiejętność rozumienia praw natury i postępowania zgodnie z nimi. Wysoką inteligencję przyrodniczą zapewnia częste przebywanie na łonie natury, poznawanie życia roślin i zwierząt, odwiedzanie ogrodów zoologicznych i ogrodów botanicznych, czytanie o prawach natury, wycieczki krajoznawcze, oglądanie dokumentalnych filmów przyrodniczych.

Coraz częściej mówi się i pisze dzisiaj również o innych rodzajach inteligencji. Danah Zohar i Ian Marshall wprowadzili pojęcie inteligencji duchowej, którą charakteryzują się ludzie lubiący rozważać zagadnienia natury filozoficznej; dotyczące poszukiwania sensu istnienia, wartości w życiu, badania i rozwijania własnej sfery duchowej.

Inteligencja praktyczna, opisana przez Charlesa Handy’ego i Roberta Sternberga, a nazwana przez dra Karla Albrechta „sztuką zdrowego rozsądku”, występuje u ludzi najlepiej czujących się w działaniu i organizowaniu.

Jej poziom określają umiejętności podejmowania dobrych decyzji, radzenia sobie z trudnościami i problemami. Tony Buzan zwraca uwagę na znaczenie inteligencji twórczej, a inni autorzy posługują się określeniami innych rodzajów inteligencji: emocjonalna, społeczna, finansowa, intuicyjna, inwestycyjna, przedsiębiorczości.

W świetle aktualnej wiedzy każda osoba posiada wszystkie rodzaje inteligencji, rozwinięte w różnym stopniu, tworząc niepowtarzalny i dynamiczny profil inteligencji charakterystyczny dla każdej jednostki. Każdy rodzaj inteligencji można rozwijać dzięki odpowiedniemu treningowi.

Zobacz też : Zobacz, jak ćwiczyć kreatywność każdego dnia

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/6 lat temu
Hej, a znacie jakieś ciekawe testy na rodzaje inteligencji?? Poszukuję czegoś fajnego, szybkiego i taniego:) albo jakies cwiczenia, itp., np.: www.dlamozgu.pl/inteligencja-rodzaje
/8 lat temu
ciekawe od jak dawna stosuje się te podziały