Jak robić dobre notatki?

Dobre notatki to połowa sukcesu, ich odpowiednia forma sprzyja zapamiętywaniu, trzeba tylko trzymać się kilku zasad.
/ 25.05.2010 11:47

Używaj wielu kolorowych kredek, długopisów lub podkreślaczy, którymi będziesz zaznaczał najważniejsze informacje. Używając kolorów można wyodrębnić w tekście pewne logiczne elementy.

Zamiast ciągłego tekstu, zapisuj najważniejsze informacje w formie mapy myśli. Najpierw na środku kartki napisz słowo, którego będą dotyczyć wypisywane przez Ciebie określenia, później połącz je ze słowem kluczem grubymi liniami.

Notuj tylko to, co jest naprawdę najważniejsze. Przepisywanie żywcem całego podręcznika mija się z celem. Niepotrzebne informacje tylko rozpraszają uwagę.

Przy formułowaniu notatek używał jedynie własnych myśli, a nie tych zawartych we fragmencie książki. Dzięki temu lepiej zrozumiesz materiał.

Pisz czytelnie i wyraźnie, abyś nie miał później problemów z rozszyfrowaniem swoich zapisów. Nie pisz rozwlekle, ani nie rób zbyt małych odstępów inaczej tekst będzie się zlewał.

Zapisuj nowe informacje przez skojarzenie ich ze znanymi już pojęciami.

Jeśli czegoś nie rozumiesz, zaznacz daną informację i później wyjaśnij swoje wątpliwości.

Utrzymuj porządek – trzymaj notatki w osobnych koszulkach i segregatorach. Dzięki lepszemu zorganizowaniu nigdy się nie zawieruszą.

Przeglądaj swoje notatki systematycznie, ułatwia to przyswajanie materiału.