Jak efektywnie się uczyć?

Korzystając z kilku zasad efektywnej nauki, można zaoszczędzić wiele czasu i wysiłku, trzeba tylko z nich umiejętnie korzystać.
/ 25.05.2010 09:32

Przed rozpoczęciem nauki, zapoznaj się z materiałem. Dzięki temu będziesz miał zarys problemu i tematyki. Umożliwi Ci to opracowanie planu i strategii zapamiętywania.

Nie omijaj wstępów i zakończeń – to wiedza w pigułce, która ułatwi przyswojenie materiału. Zawierają one najważniejsze informacje, wyodrębnione z całości.

Dobre rezultaty przynosi zadawanie pytań i wyjaśnianie wątpliwości w trakcie czytania tekstu, ułatwia to w dużej mierze proces zapamiętywania. Poszukując odpowiedzi, zwiększamy szansę na utrwalenie tej wiadomości.

Jeśli w tekście znajdziesz słowo, którego znaczenia nie rozumiesz, znajdź jego definicję. Czasem od jednego słowa uzależnione jest rozumienie całego zagadnienia.

Dbaj o jakość swoich notatek, szczególnie, gdy jesteś wzrokowcem. Opracowując je staraj się kojarzyć nowe informacje z już poznanymi. Wiedza to przecież nieskończona siatka pojęć i znaczeń. Nie przepisuj tekstu żywcem z książki, zapisuj nowe terminy i definicje własnymi słowami.

Jak najczęściej wykorzystuj zgromadzoną wiedzę w praktyce – sprzyja to utrwalaniu wiadomości.

Jeśli jesteś słuchowcem, czytaj na głos fragmenty podręczników czy treść własnych notatek.

Zanim zaczniesz naukę zrelaksuj się i zjedz posiłek. Mózg, do efektywnej pracy potrzebuje skupienia i wyciszenia.