Dlaczego produkcja i przeróbka ropy i jej pochodnych powodują zanieczyszczenie środowiska?

Złoża ropy naftowej znajdują się zarówno pod powierzchniami lądów, jak i mórz. Sama ropa naftowa jest ciemnym płynem a powstają z niej takie produkty jak: paliwo, asfalt, oleje napędowe, oleje i smary,nafta i benzyna.
/ 26.05.2010 13:32

obróbkę ropy naftowej możemy otrzymać: środki znieczulające, gumę do żucia, konserwanty żywności, tworzywa sztuczne

Najczęściej ropa znajdywana jest w skałach pod ziemią. Zdarza się też tak, że ropa sama wycieka na powierzchnię ziemi

Głównym problemem jeżeli chodzi o ropę naftową jest też jej transport. To tą drogą najczęściej jest zanieczyszczane środowisko.

Niestety ale mniej więcej co roku są katastrofy tankowców. Wtedy wyciek ropy z tankowca ma kolosalne skutki:

Ropa szybko rozprzestrzenia się po powierzchni morza tworząc na wodzie warstewkę o grubości 0,3 mm i powodując zanieczyszczenie wybrzeża,

Najlżejsze składniki ropy parują, a najcięższe mieszają się z wodą morską i powoli opadają na dno,

Lepka ropa skleja pióra ptaków morskich oraz skrzela ryb i innych zwierząt wodnych,

Na skażonym obszarze ropa uniemożliwia zwierzętom wodnym poruszanie się, oddychanie i odżywianie się,

Warstwa ropy nie przepuszcza potrzebnego organizmom tlenu i promieniowania słonecznego,

Bakterie stopniowo usuwają ropę, zużywając do tego celu cały tlen rozpuszczony w wodzie.