Czym się różnią studia w obcym języku?

Na pewno nie dla każdego nawet bardzo dobra znajomość języka może nie wystarczyć. To zależy od kierunku i podejścia samego studenta. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, trzeba uwzględnić kilka aspektów.
/ 25.05.2010 09:18

Wykłady prowadzą albo wykładowcy polscy, którzy biegle władają obcym językiem lub goście z zza granicy. Nawet na egzaminach i zaliczeniach, nie można posługiwać się językiem polskim.

Wcześniej studia w języku obcym były domeną uczelni prywatnych, teraz takie oferty można znaleźć na publicznych uniwersytetach, jednak trzeba liczyć się z opłatami.

Decydując się na studia w języku obcym trzeba mieć go opanowanego do perfekcji i posługiwać się nim jak językiem narodowym. Trzeba wziąć pod uwagę, że na zajęciach używany będzie język naukowy i specjalistyczny z danej dziedziny.

Większość uczelni wymaga potwierdzenia znajomości języka obcego.

Uczelnie gwarantują stały kontakt z uczonymi z Polski i zagranicy, którzy są gośćmi uczelnianych konferencji naukowych.

Programy studiów w języku obcym oparte są na obowiązujących rozwiązaniach prawnych oraz europejskich wzorcach kształcenia specjalistycznego.

To studia dla osób ambitnych i pracowitych. Razem z polskimi studentami uczą się żacy zagraniczni z wielu zakątków świata.

W ostatnich latach najbardziej popularnymi kierunkami, o które pytają potencjalni kandydaci na studia w obcym języku to: informatyka, biznes, multimedia i medycyna