POLECAMY

Czy wiesz jakie są skutki globalnego ocieplenia?

Skutki zmian klimatu odczuwa i będzie odczuwał cały świat. Najczęściej zaobserwowanymi są: wzrost temperatury, częstsze burze, powodzie oraz podnoszenie się poziomu morza.

Ze wzrostem temperatury wiążą się: topnienie lodowców, zmniejszenie się pokrywy lodów morskich Arktyki i wzrost poziomu morza. Częstsze burze czy ogólnie mówiąc zmiana ilości opadów może spowodować albo powodzie albo susze.

Są jeszcze dwa ważne zjawiska będące skutkami globalnego ocieplenia. Będzie to zmniejszony dopływ słodkiej wody i wymieranie gatunków różnych zwierząt czy roślin

Jaki dokładnie wpływ będzie miało globalne ocieplenie na zjawiska atmosferyczne, tego jeszcze nie wiemy. Ale pewnym jest, że część krajów będzie cierpiała z niedostatku wody a część będzie jej miała za dużo. Z rejonów dotkniętych powodziami albo suszami, ludzi zaczną się przeprowadzam na tereny mniej zagrożone.

Jeszcze innymi skutkami globalnego ocieplenia będzie wzrost śmiertelności, straty ekonomiczne i pojawienie się coraz więcej cyklonów i huraganów. Zagrożeniem dla człowieka są również niebezpieczne i śmiertelne choroby, takie jak: dżuma, malaria czy cholera.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)