POLECAMY

Czy wiesz jakie obowiązki ma uczeń?

Życie każdej społeczności oprócz praw, regulują także obowiązki. Uczniowie mają obowiązek między innymi:

Systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.

Regularnie i punktualnie uczęszczać na lekcje i inne zajęcia szkolne.

Przestrzegać prawidłowego używania sprzętów i pomocy dydaktycznych.

Utrzymywać czystość w salach lekcyjnych, na korytarzu, w szatniach oraz otoczeniu szkoły.

Dbać o bezpieczeństwo własne oraz osób przebywających w szkole.

W przypadku zauważenia sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, powiadomić natychmiast nauczyciela bądź dyrektora.

Przestrzegać zasad kultury osobistej.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)