POLECAMY

Czy wiesz jakie jest tempo przyrostu ludności świata?

Liczba mieszkańców Ziemi obecnie wynosi ok. 6,8 mld ludzi. Współczesny wzrost liczby ludności na świecie wynosi 1,14% rocznie. Najwięcej ludzi zamieszkuje takie kontynenty jak: Azja, Afryka, Europa, Ameryka Łacińska, Ameryka Północna i Australia i Oceania.

Rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne. Liczba mieszkańców Ziemi rośnie coraz szybciej. I właśnie dlatego coraz więcej Państw myśli nad tym, że zasoby naszej planety są ograniczone.

Większość nowych mieszkańców Ziemi rodzi się w krajach Trzeciego Świata. Największe tempo wzrostu liczby ludności występuje w krajach słabo rozwiniętych. Ponad połowa mieszkańców Ziemi mieszka w: Chinach, Indii, Indonezji, Brazylii, Bangladeszu, Pakistanie, Nigerii i Meksyku.

Największy przyrost naturalny występuje w krajach afrykańskich. Średnia gęstość zaludnienia na świecie w 2001 roku to 41 osób na km kw. Zbyt wysoki przyrost naturalny może doprowadzić i najczęściej właśnie prowadzi do przeludnień.

W zestawieniu najludniejszych krajów świata Polska wypada na 33 miejscu w tabeli. Natomiast biorąc pod uwagę tylko Europę, jesteśmy na 8 miejscu.

Wpływ na liczbę ludności na świecie mają takie czynniki jak: wskaźnik przyrostu naturalnego, wskaźnik migracji ludności oraz kataklizmy i klęski żywiołowe

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)