Czy wiesz jak uzyskać stypendium socjalne?

Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji materialnej i nie masz pieniędzy na utrzymanie się na studiach, możesz ubiegać się o stypendium socjalne. Zobacz, jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać zapomogę od uczelni.
/ 29.09.2010 11:46

Kto może ubiegać się o stypendium socjalne: student w trudnej sytuacji materialnej, w którego rodzinie dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 572 zł netto. Stypendium socjalne zależy od Twojego dochodu (próg 600 zł ustalony przez rektora i samorząd studencki minus Twój dochód).

Minimalne stypendium to 50 zł. Możesz je pobierać od 1 roku studiów. Jest przyznawane na semestr albo rok akademicki – tego musisz dowiedzieć się na swojej uczelni. Jeżeli skończyłeś jeden kierunek i zacząłeś drugi stypendium socjalne już ci nie przysługuje. Możesz się jednak starać o stypendium socjalne jeżeli zacząłeś studia II stopnia po ukończeniu studiów I stopnia (maksymalnie przez 3 lata).

Kiedy złożyć wniosek i dołączyć dokumenty? Szczegółowych informacji na temat dokumentów, które powinieneś przedstawić, aby wykazać trudną sytuację materialną, zasięgniesz na swojej uczelni. Wniosek musisz jednak złożyć do 15 października w dziekanacie i dołączyć do niego dokumenty.

Musisz przedstawić zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu na każdego członka rodziny, oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (urząd skarbowy wystawia takie zaświadczenie, gdy członek rodziny nie osiągnął w ubiegłym roku dochodu lub w ogóle nie jest zarejestrowany w US), zaświadczenie z ze szkoły rodzeństwa w przedziale wiekowym 18-26, że się uczą/studiują (jeżeli nie, nie możesz ich brać pod uwagę w ustalaniu dochodu).

Jeżeli masz rodzeństwo niepełnoletnie musisz przedstawić odpisy skróconych aktów urodzenia lub zaświadczenie ze szkoły albo inny dokument potwierdzający wiek rodzeństwa. Poza tym uczelnia może zażądać od Ciebie: zaświadczenia z gminy o wielkości gospodarstwa w ha przeliczeniowych, dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych lub płaconych przez członków rodziny alimentów, dokument potwierdzający zgon jednego lub obojga rodziców albo orzeczenie sądu o rozwodzie/separacji.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)