Czy wiesz jak rozwiązywać konflikty wśród dzieci?

Gdy nasza pociech idzie do przedszkola spotyka się z dużą grupą dzieci. A wtedy często powstają sytuacje konfliktowe. Jak wtedy postępować z naszym dzieckiem i jego kolegami, by nauczyli się zasad życia społecznego i rozstrzygania problemów? Oto kilka sposobów:
/ 01.06.2010 14:59

Gdy nasza pociech idzie do przedszkola spotyka się z dużą grupą dzieci. A wtedy często powstają sytuacje konfliktowe. Jak wtedy postępować z naszym dzieckiem i jego kolegami, by nauczyli się zasad życia społecznego i rozstrzygania problemów? Oto kilka sposobów:

Jeżeli widzimy, że jest szansa na rozwiązanie konfliktu, to postarajmy się nie być w nim stroną a sędzią, który pomoże w jego zakończeniu.

Gdy konflikt się rozwija należy delikatnie i zarazem stanowczo skrytykować dzieci, tak żeby wiedziały, że pewne zachowania są niewłaściwe i nie będą tolerowane.

W sytuacjach, gdy trzeba interweniować by zakończyć konflikt powinno się rozdzielić dzieci, tak by zdołały w spokoju ochłonąć i ustalić powody problemu. Należy wtedy z nimi porozmawiać na ten temat i zasugerować jak można zakończyć ten konflikt.

Największą wartość dla rozwoju naszych dzieci mają rozwiązania konfliktów, które wypłyną od nich samych. Jeżeli nie potrafią jeszcze dojść do odpowiednich wniosków same, to wtedy należy dyskretnie podpowiadać im możliwe rozwiązania, tak, by mogły się z nimi utożsamiać. Nie warto narzucać im swoich rozwiązań, ponieważ będą one często powodowały rozgoryczenie i poczucie niesprawiedliwości u dzieci.