Czy wiesz jak otrzymać stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego?

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest przyznawane co roku studentom z najlepszymi wynikami w nauce. Warto się przykładać bo na najlepszych czeka 1.300 zł miesięcznie. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać stypendium ministra?
/ 29.09.2010 15:21

Aby dostać stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego musisz: mieć zaliczony pierwszy rok studiów (bez warunków), wykazywać się szczególna aktywnością na polu naukowym (praca w kole naukowym, prowadzenie prac naukowo-badawczych, udział w konferencjach naukowych, konkursach i festiwalach, narody i wyróżnienia w konkursach, studia według indywidualnego programu nauczania, studia równoległe na drugim kierunku studiów, praktyki, staże lub ukończone kursy nieobjęte programem nauczania, certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości jwedług „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment”), nie powtarzałeś roku i co najważniejsze - uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż: 4,50, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00; 4,70 przy skali do 5,50; 5,00 przy skali do 6,00.

Złóż wniosek w dziekanacie do końca września, tak aby po 20 października mógł już trafić do ministra. Lepiej składać go wcześniej, bo wniosek musi przejść skomplikowaną procedurę kwalifikacyjną na co trzeba czasu. Pamiętaj, że na każde osiągnięcie na polu naukowym musisz mieć dowód w postaci dyplomów, nagród, zaświadczeń, certyfikatów, publikacji naukowych, artykułów itp.

Pieniądze otrzymasz zapewne na początku grudnia. Czy otrzymałeś stypendium dowiesz się na stronie Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i specjalnym piśmie wysłanym do ciebie.

Pieniądze (1300 zł/miesiąc) otrzymujesz przez 10 miesięcy (lub 5 miesięcy jeśli ostatni rok studiów trwa semestr). Uwaga! Jeżeli pobierałeś do tej pory stypendium naukowe ze swojej uczelni, w momencie otrzymania przez ciebie stypendium od ministra, stypendium uczelniane zostanie ci odebrane.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)