POLECAMY

Czy wiesz jak napisać statut stowarzyszenia studenckiego?

Wydawałoby się, ze założenie organizacji studenckiej nie jest dużym problemem. Jednakże do rejestracji tego typu działalności studenckiej potrzebny jest statut. Jak go na pisać? Oto moje uwagi:

Zapoznaj się z prawem o szkolnictwie wyższym i statutem twojej uczelni.

Wybierz nazwę dla tworzonego zrzeszenia studentów.

Określ miejsce, siedzibę i teren działalności powoływanej organizacji.

Wyznacz cele i sposób ich realizacji, dla których jest ona powoływana. Sprawdź czy na terenie twojej uczelni nie działa już organizacja o zbliżonych celach. Jeżeli tak to dołącz do niej i nie męcz się nad pracami ze statutem.

Ustal metodę przyjmowania nowych członków i przeprowadzania wyborów zarządu, który będzie nią kierował i reprezentował jej członków.

Wyznacz zakres praw i obowiązków obowiązujących poszczególnych członków i zarząd. Nie zapominaj o określeniu konsekwencji za ich nieprzestrzeganie.

Określ metody zdobywania środków finansowych na podejmowane działania.

Wyznacz członkom zarządu zakres ich możliwości w kontaktach zewnętrznych.

Ustal zasady zmiany statutu i rozwiązywania organizacji.

Sprawdź czy żaden z ułożonych przez ciebie paragrafów nowego statutu nie koliduje ze statutem uczelni, na której studiujesz i z prawem o szkolnictwie wyższym.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)