POLECAMY

Czy wiesz jak napisać rozprawkę?

Napisanie rozprawki może być jednym z poleceń na egzaminie gimnazjalnym. Co powinna zawierać? Oto moje uwagi:
Czy wiesz jak napisać rozprawkę?

Pamiętaj żeby zachować kompozycję trójdzielną – wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Bez nich rozprawka nie uzyska odpowiedniego kształtu.

Pisząc rozprawkę musisz postawić tezę wynikającą z tematu tworzonego artykułu. Tezę powinieneś określić we wstępie opierając ją na przytoczonym cytacie, albo zadanym pytaniu. Postawiona teza powinna dawać ci możliwości przedyskutowania jej na podstawie wynikającej z lektury.

W rozwinięciu wysuwasz kolejne argumenty świadczące za albo przeciw postawionej tezie. Stajesz się badaczem określonej tezy. Wybieraj tylko te pewne argumenty. Sprawdzaj czy na wybrane przez ciebie dokumenty nie ma żadnych kontrargumentów.

Wysuwając kolejne argumenty i kontrargumenty opieraj je na cytatach z tekstu i na opiniach badaczy. W ten sposób będziesz mógł mieć pewność, że nie odszedłeś zbyt daleko od tematu i zarazem tworzysz sobie podstawę do uzyskania dodatkowych punktów.

Nie zbaczaj z tematu obranego na początku. Jeżeli napiszesz pracę nie na temat, to nie masz co marzyć o zdaniu egzaminu.

W zakończeniu wyciągnij własne wnioski i przedstaw je w świetle przeprowadzonych na opracowywanym tekście badań. Określ czy postawiona na początku rozprawki teza jest słuszna.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)