Czy wiesz jak napisać dobrą pracę maturalnę?

Większość uczniów w klasach maturalnych nie boi się matury z języka polskiego. Jednak aby uzyskać dobry wynik z tego przedmiotu należy się postarać i ćwiczyć. Oto kilka rad, jak zdobyć dużo punktów za pracę maturalną.
/ 04.09.2010 16:12

Podstawę dobrze napisanej pracy z języka polskiego stanowi dobre zrozumienie tematu. Radzę aby aby w temacie podkreślić treść w której jest wskazane zadanie i napisać prace na temat. W ten sposób ominiecie problem pracy napisanej nie na temat.

Kolejny etap to dokładne przeczytanie fragmentów tekstów i wykreślenie z nich najważniejszych informacji, aby następnie umieścić je w planie prezentacji.

Na początek należy przygotować wstęp. We wstępie należy zawrzeć problematykę zawarta w temacie. We wstępie możemy uzyskać punkty za walory. Oprócz tego jest potrzebny aby dostać punkty za konstrukcję.

Do napisania dobrego rozwinięcia, należy napisać plan. Dzięki temu, że mamy plan łatwiej będzie nam zapanować nad ładem w pracy oraz nie pominiemy żadnego szczegółu, który jest punktowany. Dodatkowo, dzięki ładowi i logicznemu porządkowi dostaniemy punkty za styl.

Kolejny ważny podpunkt to zakończenie i wnioskowanie, które stanowi podsumowanie naszej pracy. Zakończenie powinno być wyczerpujące i zawierać dokładnie sformułowany wniosek, aby nauczyciel który sprawdza pracę nie miał wątpliwości przy wystawianiu punktów. Liczy się jasne formułowanie myśli oraz jasny przekaz wniosków.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)