Nauczanie indywidualne jest realizowane w domu, ale w wymiarze połowy godzin lekcyjnych przeznaczonych na naukę w szkole - dzieci w szkole uczą się, np. 4 - 5 godzin dziennie, a nauczanie indywidualne to wymiar 2 godzin dziennie.

Zespół Downa – czy wiesz jak pomóc swojemu dziecku?

Gdy rodzice słyszą diagnozę „zespół Downa”, zwykle nie widzą żadnej nadziei na normalny rozwój dla swojego dziecka. Dowiedz się, czy rzeczywiście zespół Downa zawsze wiąże się ze znacznym upośledzeniem umysłowym i jak pomóc dziecku z tą wadą genetyczną.
/ 20.12.2010 10:56
Nauczanie indywidualne jest realizowane w domu, ale w wymiarze połowy godzin lekcyjnych przeznaczonych na naukę w szkole - dzieci w szkole uczą się, np. 4 - 5 godzin dziennie, a nauczanie indywidualne to wymiar 2 godzin dziennie.

Co to jest zespół Downa?

Zespół Downa to wada genetyczna spowodowana trisomią 21. chromosomu. Częstotliwość jej występowania szacuje się na 1 – 2 przypadki na 1000 żywych urodzeń. Prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z zespołem Downa zwiększa się wraz z wiekiem matki, która decyduje się na dziecko.

Polecamy: Badania niezbędne w ciąży

Zespół Downa można rozpoznać od razu po urodzeniu na podstawie charakterystycznych cech zewnętrznych:

 • Krótkogłowie i małogłowie,
 • Wąskie szpary powiekowe, szeroko rozstawione oczy,
 • Spłaszczony grzbiet nosa,
 • Małe i nisko osadzone małżowiny uszne,
 • Występowanie bruzd na języku – tzw. język mosznowy,
 • Wąskie usta i mała jama ustna,
 • Charakterystyczna pojedyncza bruzda dłoni,
 • Wystający język, który nie mieści się w jamie ustnej,
 • Krótka szyja, fałdy skóry na karku

Jeśli lekarz zauważy te cechy u dziecka, wykonywane jest badanie genetyczne w celu potwierdzenia choroby.

Czytaj także: Diagnostyka prenatalna - dobrodziejstwo współczesnej medycyny

Z zespołem Downa wiążą się także inne wady:

 • Wady serca (najczęstsza przyczyna dużej umieralności),
 • Upośledzenie umysłowe,
 • Wady wzroku (zwykle krótkowzroczność),
 • Deficyt słuchu,
 • Wady przewodu pokarmowego (często występuje niedrożność),
 • Obniżona odporność organizmu,
 • Zaburzenia wydzielania hormonów tarczycy,
 • Celiakia.

Czy zespół Downa zawsze wiąże się z upośledzeniem umysłowym?

Dawniej uważano, że znaczne upośledzenie umysłowe jest nieodłączną częścią zespołu Downa.

Najnowsze badania dowodzą, że wcześnie podjęta rehabilitacja i pomoc pedagogiczna mogą tak wspomagać rozwój dziecka, aby nabywało ono nowych umiejętności i rozwijało się intelektualnie aż do późnego wieku młodzieńczego. Stopień upośledzenia jest różny u każdego dziecka, dlatego też dzieci z zespołem Downa wymagają indywidualnej terapii.

Często rodzice nie zdają sobie sprawy, że pomimo wady genetycznej, dzieci mają pewne zdolności i talenty. Wczesne ich spostrzeżenie i odpowiednie rozwijanie umożliwia wielu dzieciom z zespołem Downa np. granie na instrumencie, rysowanie czy aktywność w jakiejś dziedzinie sportu.

Obecnie rehabilitację zaczyna się już w czasie pierwszych tygodni życia, co czasem umożliwia zupełnie normalny rozwój intelektualny i fizyczny. Większość osób z zespołem Downa potrzebuje w późniejszym życiu tylko niewielkiej pomocy opiekuna, jedynie osoby ze znacznym upośledzeniem wymagają ciągłej opieki.