POLECAMY

Zasada oddziaływania psychoterapeutycznego

Większość uczniów, którym pisanie i czytanie sprawia trudność, charakteryzuje się też zróżnicowanymi zaburzeniami na tle emocjonalno-społecznym. Jedną z podstawowych zasad pracy korekcyjno-kompensacyjnej jest pozytywny wpływ na te zaburzenia.
Zasada oddziaływania psychoterapeutycznego

Zasada ta nosi nazwę oddziaływania psychoterapeutycznego. Jej stosowanie nastawione jest zarówno na osiąganie pozytywnych rezultatów, jak i działanie pozytywnymi środkami. Nie przeciwdziałanie, a kształtowanie, nie hamowanie, a rozwój. Istota błędów ortograficznych nie tkwi w potrzebie ich zwalczenia, ale takiej opieki nad dzieckiem, która pozwoli mu osiągnąć sukces w nauce i podbuduje jego samoocenę.

Najczęściej wszelkie kategoryczne zakazy, kontrola i nagana nie likwidują agresji, ale wręcz ją wzmacniają, lub kierują negatywne emocje na inne tory. W terapii należy zatem skupić się na budowaniu pozytywnej samooceny dziecka, przez pochwałę, zachętę, odnalezienie jego pozytywnych stron i taką organizację jego pracy, która doprowadzi do pozytywnych rezultatów.

Cele i zasady oddziaływania psychoterapeutycznego:

  • wytworzenie prawidłowej postawy emocjonalno-osobowościowej dziecka, poprzez zwiększanie jego poczucia własnej wartości, rozbudzanie uczuć społecznie akceptowanych i naukę współpracy w grupie;
  • nauczenie dziecka efektywnego systemu pracy, przekazanie mu umiejętności pozwalających na sprawne, samodzielne działanie prowadzące do pozytywnych rezultatów.

Terapia pedagogiczna powinna być prowadzona w małych zespołach, w których każde z dzieci będzie się czuło wystarczająco zindywidualizowane, zniknie też wstyd towarzyszący poczuciu ich odmienności. Będą mogły swobodnie współpracować z rówieśnikami, świadome swoich korespondujących problemów. Wpłynie to korzystnie na koncentrację na nauce, która wcześniej mogła się ograniczać do własnej osoby i trudności środowiskowych.

Sytuacja może wymagać od pedagoga stosowania różnych środków, by przełamać niechęć do nauki nabytą przez dzieci zrażone niepowodzeniami szkolnymi. Te związane z nauką sposoby powinny być pomyślane tak, by dostarczać uczniom satysfakcji i tworzyć przyjazny klimat, który jak nic innego wpłynie na przyjmowanie pozytywnych wzorców pracy.

W związku z tym pedagog powinien stosować zasadę „stopniowania trudności” i takiego doboru zadań dla ucznia, który pozwoli mu na pomyślne ich ukończenie we własnym zakresie. Muszą więc być dostosowane do jego możliwości – tak, by mógł poczuć, że jest w stanie je przezwyciężyć i wykonać poprawnie. Powinien także móc uzyskać poprawę w zadaniach, które przynosiły porażkę na ogólnych zajęciach szkolnych.

źródło: Brejnak W., Zabłocki K. J., Dysleksja w teorii i praktyce, Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, wyd. Adam, Warszawa 1999.

Zobacz także:  Jaki powinien być terapeuta pedagogiczny

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (3)
/9 lat temu
Po pierwsze jest to artykuł o pracy pedagoga, nie zawiera więc szczegółowych wskazówek dla rodziców. Takich radzę szukać w innych artykułach z tego serwisu. Po drugie w dalszej części artykułu te sposoby są po części opisane - prócz stworzenia przez pedagoga na zajęciach przyjaznego klimatu do nauki, dzieci powinny pracować z tymi ćwiczeniami które sprawiły im problem na innych zajęciach - oraz mieć możliwość rozwiązania ich tym razem poprawnie - w wolniejszym tempie, ale samodzielnie i z pozytywnym rezultatem. Nauczyciel dba w tym wypadku o dostosowanie i stopniowanie poziomu trudności zgodnie z umiejętnościami dziecka.
/9 lat temu
w którymś z innych artykułów w tym serwisie przeczytałam o tym jak zorganizować pracę ale trzeba by było przejrzeć - a moze wizyta u pedagoga bylaby najlepszym rozwiazaniem moze on by powiedzial co i jak krok po kroku???
/9 lat temu
"...i taką organizację jego pracy, która doprowadzi do pozytywnych rezultatów..." no dobrze, tylko jaka konkretnie? jak zwykle w pedagogice króluje olbrzymi stopien ogólnosci. zero konkretów