Żadne zabawki nie zastąpią kontaktu rodzica z dzieckiem/ fot. Fotolia

Zabawy, które wszechstronnie rozwiną dziecko

W dzieciństwie można najlepiej wykorzystać edukacyjny i wychowawczy potencjał zabawy dla dziecka. Bardzo ważne jest uświadomienie sobie, że zabawa kształtuje różnorodne umiejętności dziecka oraz odgrywa istotną rolę w formowaniu jego osobowości, a przy tym sprawia tak wiele radości. Poniższe propozycje zabaw pomogą w organizacji wspólnego czasu z dzieckiem. Bawcie się razem!
/ 14.12.2011 16:03
Żadne zabawki nie zastąpią kontaktu rodzica z dzieckiem/ fot. Fotolia

Jak zabawa rozwija dziecko?

Rodzice, opiekunowie, osoby napotkane na całej drodze życia dziecka, mogą świadomie lub nieświadomie poszerzać wartości zabawy, do których zaliczyć można rozwój mowy, myślenia, spostrzegawczości, koncentracji, orientacji przestrzennej, uczucia, umiejętności współżycia oraz współdziałania w grupie. Dlaczego?

Mowa - bogactwo mowy umożliwia sprawniejsze i ciekawsze wypowiadanie się na różnorodne tematy, zarówno w formie mówionej jak i pisanej. Wzbogacanie słownictwa następuje od nazywania rzeczy, zjawisk, uczuć, sytuacji, etc. po czytanie książek, słuchanie słuchowisk, czy też oglądanie ciekawych programów.

Myślenie - pozwala człowiekowi łączyć swoje doświadczenie z umiejętnością przewidywania zależności przyczynowo-skutkowych. Rozwija się je poprzez codzienne pokazywanie, uczenie występowania zależności i stawianie doświadczeń.

Koncentracja - skupienie się na konkretnym zadaniu wymaga od człowieka dużego wysiłku. Istotne jest zatem odpowiednie i regularne trenowanie koncentracji, poprzez różnego rodzaju ćwiczenia typu puzzle, sudoku, etc.

Orientacja przestrzenna - potrzebna jest człowiekowi do prawidłowego przemieszczania się, ale także, m.in. do prawidłowego pisania, czytania oraz uczenia się. Odpowiednie uświadomienie położenia ciała wymaga odpowiednich rodzajów ćwiczeń.

Uczucia - towarzyszą człowiekowi od narodzin i bywają wytyczną postępowania i działania. Ważne jest zatem zapoznanie się z bogatą terminologią uczuć i odpowiednie ujawnianie ich poprzez słowa, czyny, działania.

Umiejętności współżycia i współdziałania w grupie - to podstawa życia społecznego. Odpowiednie reagowanie na uczucia, zachowania, działania, postępowanie innych ludzi na nas
i odwrotnie wymaga bezpośredniej konfrontacji. Podczas tej konfrontacji człowiek wykorzystuje wcześniej opisane wartości i czynności, które zdobywa i rozwija w trakcie całego swojego rozwoju. 

Rodzice świadomie wychowujący swoje dziecko wiedzą, że pomaganie, wspieranie, aktywne, wspólne spędzanie czasu, pomaga dziecku lepiej, szybciej i skuteczniej rozwijać w sobie te cechy i wartości, będące wytyczną prawidłowego wszechstronnego rozwoju.

Zabawki, gry komputerowe lub telewizyjne nie zastąpią cennego kontaktu rodzica z dzieckiem. Warto zatem skorzystać z kilku poniższych przykładów zabaw, np. gdy pogoda za oknem nie dopisuje na wspólne spacery.

Dla dzieci 3-5 r.ż.

Z muzyką w tle....

Podczas włączonej muzyki ruszajcie się w dowolny sposób. Kiedy muzyka ucichnie wszyscy stają bez ruchu. Osoba ściszająca muzykę sprawdza, czy żadna z osób stojących na pewno się nie rusza.

Orkiestra domowa

Zróbcie w domu orkiestrę. Każdy członek rodziny otrzymuje jakiś instrument. Za instrument może służyć nawet łyżka i miska. Wybór utworu jest dowolny, możecie wybijać konkretne rytmy lub jeżeli wolicie zróbcie sobie dowolną inwencję muzyczną.

Łańcuch masażu
Każdemu marzy się chwila relaksu, np. poprzez masaż. Zapewnijcie sobie wszyscy chwilkę relaksu i pomasujcie siebie wszyscy jednocześnie. Siądźcie na krzesłach lub na podłodze, tworząc okrąg - i wymasujcie plecy osoby przed Wami! Osoba masowana musi jedynie poprzez wydawane dźwięki informować swojego masażystę jakie wrażenia odczuwa podczas zabiegu.

Polecamy: Zabawy dla dziecka w domu

Dla dzieci 6-8 r.ż.

Widzę coś!
Jedna osoba wymyśla sobie kolor (np. czerwony). Z pomieszczenia, w którym się wszyscy znajdujecie, wybiera przedmiot w tym samym kolorze. Po czym podaje głośno informację: „Widzę coś, co jest czerwone”. Zadaniem pozostałych członków zabawy jest wymienianie przedmiotów z pomieszczenia w wybranym przez osobę kolorze (czerwonym). Osoba, która odgadnie, o jakim przedmiocie myślała osoba zaczynająca grę, jako kolejna wymyśla kolor i dopasowuje do tego przedmiot.

Zaczarowane pudełko

Do pudełka wkładamy różne znajome przedmioty. Zadaniem osoby szperającej w pudełeczku jest odgadnięcie, jaką rzecz trzyma w rączce. Oczywiście nie pokazuje innym, ani też sama nie zagląda do pudełka. Gdy jednak dziecko ma problem z odgadnięciem, dobrze jest skorzystać z pomocy swojej drużyny. Wówczas osoba, która dotyka przedmiot, ma za zadanie opisać go, (np. jaki ma kształt, czy to jest twarde czy miękkie, itp.). Tę grę można również zmodyfikować w następujący sposób - jeżeli osób jest mało, by podzielić się na drużyny, wówczas każda osoba kolejno ma za zadanie opisać innym członkom zabawy przedmiot, który wylosowała.

Dowiedz się więcej: Co robić, gdy dziecko jest smutne i pogrąża się w sobie?

Źródło: Informacja prasowa/ km