Z dzieckiem u psychologa – jak wygląda wizyta?

Z dzieckiem u psychologa – jak wygląda wizyta?

Jeśli Twoje dziecko się czegoś bardzo boi, nie radzisz sobie z jego złym zachowaniem lub po prostu chcesz zbadać inteligencję i zdolności malucha – możesz wybrać się z nim do psychologa. Jak będzie wyglądać wizyta i jakim testom zostanie poddane dziecko?
/ 02.11.2010 12:41
Z dzieckiem u psychologa – jak wygląda wizyta?

Do psychologa można się zgłosić z dzieckiem, jeżeli istnieje potrzeba diagnozy możliwych zaburzeń (przykładowo nadpobudliwość psychoruchowa), uporania się z jego lękami (na przykład lęk przed ciemnością), czy zachowaniami nieakceptowanymi społecznie (agresja w stosunku do rodzeństwa, rodziców), ale także w celu określenia umiejętności, czy też wskazania kierunku rozwoju jego zainteresowań.

Psychologiczne badanie małych dzieci przeprowadza się zazwyczaj metodą obserwacji dziecka w kontrolowanych warunkach. Najczęściej badaniu podlega ilość oraz jakość interakcji z rodzicami, umiejętność samodzielnego funkcjonowania, sposób zabawy. Warto zaznaczyć, że takie badanie nie powinno być dla dziecka nieprzyjemne. Stwarza mu się możliwie najlepsze warunki w celu obserwacji jego zachowań w środowisku w miarę zbliżonym do domowego.

Jakie testy może wykonać dziecko?

W zależności od potrzeb diagnostycznych dziecko może zostać poddane badaniu testami.

Psychologowie używają różnorodnych testów. Dużą popularnością cieszą się testy projekcyjne. Opierają się one na założeniu, że poprzez tzw. projekcje (rysunki, obrazki), człowiek ukazuje swoje stany emocjonalne, przekonania, niewypowiedziane problemy a nawet traumy.

Do testów projekcyjnych należą przykładowo: 

  • Test Rysunku rodziny - dziecko rysuje swoją rodzinę,
  • Test Drzewa - polega na narysowaniu drzewa,
  • Test Apercepcji Tematycznej - po obejrzeniu obrazków dziecko opisuje, co one przedstawiają.

Inteligencję dziecka można zbadać za pomocą takich testów jak Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci czy APIS-P. Pierwszy z nich składa się z wielu testów słownych i bezsłownych takich jak: Powtarzanie Cyfr, Uzupełnianie Obrazków, Arytmetyka. Drugi natomiast składa się z ośmiu testów, wśród których znajdziemy: Synonimy, Przekształcenia Liczb, Historyjki.

Polecamy: Jakie zabawki rozwijają zdolności dziecka?

Co daje badanie testami?

Za pomocą testów można dowiedzieć się wiele o zdolnościach dziecka do myślenia, kojarzenia, przeprowadzania operacji matematycznych.

Testów psychologicznych, jakimi dysponuje psycholog, nie można nabyć w sklepie. Są to specjalnie przystosowane do badania określonych grup wiekowych narzędzia o odpowiednich właściwościach psychometrycznych (otrzymujemy wystandaryzowany i zobiektywizowany pomiar na podstawie którego możemy wnioskować o realnym zachowaniu badanego) które może kupić jedynie dyplomowany psycholog. Nie mają one zatem nic wspólnego z funkcjonującymi w literaturze codziennej popularnymi psychotestami.

Co zrobić, gdy dziecko stresuje się wizytą?

Niektóre dzieci mogą obawiać się wizyty u psychologa, gdyż traktują ją jak wizytę u lekarza.

Jeżeli zdecydujemy się na wizytę, warto uświadomić i uspokoić dziecko, że spotkanie będzie przebiegało w sympatycznej atmosferze, w gabinecie przystosowanym specjalnie do potrzeb malucha (wygodne fotele, zabawki).

Bardzo często badanie dziecka poprzedza obszerny wywiad psychologiczny. Stosuje się go w celu zebrania szczegółowych informacji o dziecku, rodzinie, otoczeniu, w jakim się rozwija. Te dane mogą być pomocne w określeniu przyczyn powstania problemu, z jakim boryka się dziecko.

Polecamy: Jak pomóc dziecku pokonać nieśmiałość?

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/09.02.2014 14:06
http://www.kowalski.x777.info/