POLECAMY

XVIII scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Temat: Pisownia wyrazów z „ż” w zakończeniach „-aż” i „-eż”.
XVIII scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cel główny: poznanie zasad pisowni wyrazów z „ż” w zakończeniach „-aż” i „-eż”

Cele operacyjne:

 • usprawnia pracę obu półkul mózgowych, przekracza środkową linię ciała;
 • ćwiczy umiejętność wypowiadania się;
 • usprawnia grafomotorykę;
 • ćwiczy logiczne myślenie;
 • usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową;
 • ćwiczy pamięć wzrokową oraz słuchową.

Metody: słowna - praktycznego działania

Formy: zbiorowa - indywidualna - jednolita

Środki dydaktyczne: ortograficzne tablice ścienne, seria Ortograffiti, komputery

Polecamy: XIII scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Przebieg zajęć:

 • Gimnastyka mózgu P. Dennisona,
 • Rytualna rundka - wypowiedzi ustne: Jakie cechy powinien mieć dobry przyjaciel?
 • Omówienie prac domowych,
 • Przedstawienie zasad pisowni wyrazów z „ż” w zakończeniach „-aż” i „-eż”,
 • Praca z tekstem – seria Ortograffiti: łączenie sylab w wyrazy zawierające „ż” w końcówkach „- aż” i „-eż”, pisanie po śladzie, tworzenie graficznych wzorów, łączenie części zdań w logiczną całość, odszyfrowanie wyrazów rodzaju żeńskiego z „ż” w zakończeniach „-aż” i „-eż”,
 • Tworzenie nowych wyrazów z liter występujących w podanych wyrazach,
 • Powtarzanie w kolejności ciągu zapamiętanych wyrazów z „ż”,
 • Trening przy komputerze – pakiet ortograficzny z „ż” oraz szybkiego czytania,
 • Omówienie prac domowych: utworzenie nowych wyrazów z liter występujących w podanych wyrazach.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)