POLECAMY

XIX scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Temat: Pisownia wyrazów z „ż” po spółgłoskach l, ł, n, r.
XIX scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cel główny: poznanie zasad pisowni wyrazów z „ż” po spółgłoskach l, ł, n, r

Cele operacyjne:

 • usprawnia pracę obu półkul mózgowych, przekracza środkową linię ciała;
 • ćwiczy umiejętność wypowiadania się;
 • usprawnia grafomotorykę;
 • ćwiczy logiczne myślenie;
 • usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową;
 • ćwiczy pamięć wzrokową oraz słuchową.

Metody: słowna – praktycznego działania

Formy: zbiorowa - indywidualna - jednolita

Środki dydaktyczne: ortograficzne tablice ścienne, seria Ortograffiti

Polecamy: XVIII scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Zobacz także: Ortografitti

Przebieg zajęć:

 • Gimnastyka mózgu P. Dennisona,
 • Rytualna rundka - wypowiedzi ustne: Jakie cechy powinien mieć wzorowy nauczyciel?
 • Omówienie prac domowych,
 • Przedstawienie zasad pisowni wyrazów z „ż” po spółgłoskach l, ł, n, r,
 • Praca z tekstem – seria Ortograffiti: pakiet „ż” po spółgłoskach l, ł, n, r,
 • Osoba na środku sali przedstawia pantomimicznie: Nie podchodź do mnie, bo mam świnkę! Nie podchodź do mnie, bo jestem na Ciebie zły! itp.,
 • Ortograficzne Kalambury,
 • Omówienie prac domowych: słowniczek wyrazów z ż.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)