POLECAMY

Wszystko o zaburzeniach umiejętności szkolnych

Zaburzenia umiejętności szkolnych to trudności w nauce (czytaniu, pisaniu, matematyce). Dziecko, mające nawet dobre możliwości intelektualne, nie jest w stanie opanować przewidzianego dla danego etapu edukacji poziomu umiejętności pisania, czytania lub dokonywania operacji matematycznych.
Wszystko o zaburzeniach umiejętności szkolnych

Przykłady zaburzeń umiejętności szkolnych

• Zaburzenia czytania (dysleksja).
• Zaburzenia rozumowania matematycznego (dyskalkulia).
• Zaburzenia pisania (dysortografia, dysgrafia).

Przyczyny zaburzeń umiejętności szkolnych

Wielu badaczy uważa, że czynniki takie jak:
• predyspozycje genetyczne,
• nieprawidłowości w okresie prenatalnym i wczesnodziecięcym oraz
• urazy okołoporodowe
są związane z występowaniem zaburzeń umiejętności szkolnych.

Kogo dotykają zaburzenia umiejętności szkolnych?

Dane statystyczne wskazują na 10% – 30% populacji dzieci z problemami dyslektycznymi (częściej chłopcy niż dziewczynki).
Zaburzenia dyskalkuliczne dotykają około 1% populacji dzieci w wieku szkolnym.
Dysleksja występuje częściej u dzieci, których rodzice mieli trudności w opanowaniu umiejętności czytania.

Jakie są objawy zaburzeń umiejętności szkolnych?

Poniżej przedstawiamy najbardziej charakterystyczne objawy poszczególnych zaburzeń, ale należy pamiętać, że symptomy mogą być bardzo zróżnicowane u poszczególnych dzieci.
Charakterystyczne objawy trudności w czytaniu.
• Wolne tempo czytania
• Znacznie ograniczone rozumienie odczytanego tekstu
• Trudności w rozpoznawaniu słów
• Mylenie słów podobnych
Symptomy zaburzeń w rozumowaniu matematycznym.
• Trudność w dokonywaniu operacji arytmetycznych na liczbach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie)
• Trudność w opanowaniu tabliczki mnożenia
• Trudność w rozpoznawaniu znaków matematycznych
• Słabe rozumienie operacji matematycznych
• Trudność w odwzorowywaniu cyfr
Objawy zaburzeń pisania.
• Trudność w opanowaniu prawidłowej pisowni ortograficznej i interpunkcji
• Nieumiejętność zastosowania reguł pisowni
• Trudność w formułowaniu zdań i wypowiedzi pisemnych
• Niestaranne, mało czytelne pismo.

Zobacz też: Ryzyko samobójstwa u nastolatków

Jak się diagnozuje zaburzenia umiejętności szkolnych?

Przejawy zaburzeń mogą być zaobserwowane przez rodziców lub nauczycieli – dziecko ma trudność w pisaniu i czytaniu, nie potrafi rozwiązywać zadań matematycznych, nie rozumie poleceń pisemnych, myli stronę prawą i lewą oraz litery i numery (np.: „b” z „d”, „12” z ”21”)
Diagnozę stawia psycholog po wnikliwym wywiadzie z rodzicami oraz badaniach psychologicznych dziecka.

Leczenie

Program leczenia opracowywany jest indywidualnie dla każdego dziecka, z uwzględnieniem:
• wieku, stanu zdrowia i historii medycznej dziecka
• rodzaju i głębokości zaburzenia
• tolerancji i podatności dziecka na określone procedury terapeutyczne
• zakładanych przyczyn pojawienia się zaburzenia
Terapia może obejmować:
• zajęcia reedukacyjne dziecka
• terapię indywidualną dziecka
• ścisłą współpracę z rodzicami i nauczycielami dziecka.

Zapobieganie zaburzeniom umiejętności szkolnych

Dotychczas nie są znane metody zapobiegania tego rodzaju zaburzeniom. Wczesna diagnoza i podjęcie leczenia są bardzo ważne ponieważ zapobiegają pogłębianiu się trudności szkolnych i pojawieniu się w ich następstwie zaburzeń zachowania.

Zobacz też: Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)