POLECAMY

Wczesne wspomaganie

Od 2007 roku obowiązuje w polskim prawie oświatowym rozporządzenie wprowadzające zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczące wczesnego wspomagania.
Wczesne wspomaganie

Rozporządzenie to daje poradniom psychologiczno – pedagogicznym możliwość wydawania opinii w sprawie wczesnego wspomagania dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole tworzenia, w oparciu o zapisy tego dokumentu w przedszkolach, szkołach i poradniach mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania dzieci.

Kto realizuje wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest przez zespół składający się z pedagoga – przygotowanego do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i mającego przygotowanie do pracy z dziećmi o określonej niepełnosprawności (tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog), psychologa i logopedy, można w te prace włączyć również lekarza bądź rehabilitanta ruchowego – jeśli stan dziecka tego wymaga.

Organizowanie wczesnego wspomagania

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, prowadzone w ramach systemu oświaty, są bezpłatne i prowadzone są w wymiarze 4 – 8 godzin w miesiącu, indywidualnie dla jednego dziecka i jego rodziny, można również prowadzić te zajęcia dla 2 – 3 dzieci i ich rodzin jeśli dzieci mają ukończone 3 lata. W przypadku dzieci poniżej 3 roku życia – jeśli dyrektor placówki wyrazi zgodę, zajęcia wczesnego wspomagania mogą być realizowane w domu dziecka.

Co obejmuje wczesne wspomaganie

Czytaj także: Oswoić psychologa - czyli nie taki diabeł straszny

Wczesne wspomaganie dotyczy nie tylko nie tylko zajęć usprawniających dla dziecka. To również system wspierania rodziny dziecka niepełnosprawnego. Do zadań zespołu wczesnego wspomagania należy praca z całą rodziną, udzielanie rad i wskazówek rodzicom dziecka, współpraca ośrodkami rehabilitacji, monitorowanie procesu rozwoju dziecka i modyfikowanie programu wczesnego wspomagania.

Polecamy: Wybór fotelika do samochodu

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)