dziecko, zima, radość, uśmiech, zęby,zgryz, wady zgryzu, mowa, wady mowy/fot. Fotolia

Wady zgryzu i ich wpływ na rozwój mowy dziecka

Niewielu rodziców wie o tym, że wady zgryzu mogą wpływać na rozwój mowy dziecka. Choć istnieje grupa osób, która pomimo wady zgryzu nie ma rażącej wady wymowy, to jednak znaczny odsetek ludzi z nieprawidłowościami w obrębie żuchwy i uzębienia posiada problemy artykulacyjne. Jak wady zgryzu wpływają na wady wymowy?
/ 18.01.2012 09:39
dziecko, zima, radość, uśmiech, zęby,zgryz, wady zgryzu, mowa, wady mowy/fot. Fotolia

Co to jest wada zgryzu?

Wada zgryzu to nieprawidłowość w zakresie ułożenia dolnej i górnej szczęki - dolna szczęka może być odchylona od górnej lub odwrotnie. Odchylenie to może zachodzić na całej długości łuków zębowych lub w ich centralnych i bocznych częściach. Najczęściej spotykanymi wadami zgryzu są zgryz otwarty, przodozgryz, tyłozgryz i zgryz głęboki.

Wymowa a wada zgryzu

Do najczęstszych zniekształceń wymawianiowych (artykulacyjnych) współwystępujących z wadą zgryzu należą zniekształcenia głoskowe w obrębie szeregu głosek dentalizowanych, tzn., takich, których głównym miejscem artykulacji jest górny wałek dziąsłowy leżący za przednim, górnym łukiem zębowym. Należą do nich: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż.

Tyłozgryz

Przy tyłozgryzie miejsce artykulacji spółgłosek dentalizowanych najczęściej przesunięte jest do tyłu. Pomiędzy zębami występuje szpara przednio-tylna o różnych rozmiarach, co powoduje zmiany brzmienia spółgłosek dentalizowanych. Spółgłoski s, z, c mają wówczas brzmienie zbliżone do ś, ź, ć. By niwelować tę wadę artykulacyjną należy stosować ćwiczenia polegające na wysuwaniu żuchwy do przodu i nagryzaniu (?) dolnymi zębami wargi górnej.

Przodozgryz

Przy tej wadzie zgryzu spółgłoski wymawiane są przyzębowo lub międzyzębowo, co wpływa na zdeformowanie ich prawidłowego brzmienia. Podobnie jak przy tyłozgryzie wadę można korygować poprzez ćwiczenia polegające na nagryzaniu wargi – z tą różnicą, że dolną wargę nagryzamy górnymi zębami.

Polecamy: Rozwój mowy dziecka

Zgryz głęboki

W zgryzie głębokim siekacze górne przykrywają więcej 1/3 części siekaczy dolnych, gdyż zęby trzonowe są niewystarczająco wysoko. Zęby mogą nadgryzać dziąsła, co dodatkowo komplikuje stan jamy ustnej. Brzmienie głosek dentalizowanych zostaje zniekształcone na skutek braku tarcia powietrza o brzegi siekaczy, które zbyt głęboko zachodzą na siebie.

Zgryz otwarty

Przy zgryzach otwartych w czasie realizacji spółgłosek między zębami powstaje pionowa szpara, w którą często wpada język. Spółgłoski przedniojęzykowo-zębowe np. t, d, n, s, z, c, bywają wymawiane międzyzębowo - ten wadliwy sposób artykulacji nazywany jest seplenieniem.

Zaburzenia artykulacyjne wskutek nieprawidłowego uzębienia

  • Nieprawidłowa lokalizacja górnych zębów siecznych – wada wymowy w zakresie realizacji głoski /s/ (na 1117 chorych – 48,8 % sepleniących).
  • Nieprawidłowe ustawienie zębów siecznych dolnych lub górnych wyrastających na zewnątrz lub do wewnątrz w stronę jamy ustnej – zniekształcenie głosek: w, f, d, t, n, r, s.
  • Rzadkie ustawienie zębów siecznych powoduje, że powietrze ze świstem przechodzi przez szpary między zębami i zniekształca formujący się dźwięk (proces przejściowy przy zmianie uzębienia).
  • Brak zębów siecznych powodujących nieprawidłowe brzmienie głosek f, w oraz s, z, c.

Jak można uniknąć wady zgryzu?

Lokalizacja żuchwy częściowo zaprogramowana jest genetycznie, jednak wady zgryzu występują także u osób, które nie posiadają predyspozycji do dziedziczenia tego rodzaju defektów. Często wady zgryzu są wynikiem zaniedbań pielęgnacyjnych lub bagatelizowania złych nawyków w operowaniu żuchwą, należą do nich:

  • Zignorowane obniżone napięcie mięśniowe w obrębie jamy ustnej (obniżona dolna szczęka, tzw. otwarta buzia).
  • Nawykowe oddychanie przez usta.
  • Podawanie dziecku smoczka i ignorowanie nawyków jak: ssanie palca, nagryzanie warg, policzków, zabawek.
  • Niewłaściwy sposób karmienia – karmienie butelką zamiast piersią.
  • Przedłużanie okresu karmienia pokarmami o konsystencji papki zamiast wprowadzenia pokarmów stałych.

Dowiedz się więcej : Na czym polega dogoterapia z elementami logopedii?

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/28.08.2012 15:39
wada zgryzu wada zgryzu
/28.08.2012 15:39
wada zgryzu