Trudności w uczeniu się matematyki

Trudności w uczeniu się matematyki

Większość pytanych osób słyszała o dysleksji, czy też dysortografii, ale nie o dyskalkulii… Tymczasem okazuje się ona być coraz częściej zauważanym problemem uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
/ 30.09.2016 16:18
Trudności w uczeniu się matematyki

Niepowodzenia w nauce matematyki, jak i silna niechęć uczniów do tego przedmiotu, mają swój początek wraz z powstaniem pierwszej szkoły. Zapewne każdy z nas potrafi przytoczyć kilka „zabawnych” anegdot szkolnych z lekcji matematyki, kiedy to pewien Jaś zrobił to albo nie zrobił tamtego… Dzisiaj Jasiowi radziłabym odwiedzić Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, by odnaleźć przyczyny swoich trudności w nauce matematyki.

Objawy dyskalkulii

Dyskalkulia w czystej postaci występuje rzadko, zazwyczaj wiąże się z dysleksją rozwojową.

Zauważalne specyficzne trudności w uczeniu się matematyki...

… w przedszkolu:

 • dziecko posiada słabą koordynację wzrokowo-ruchową,
 • ma trudności w budowaniu z klocków,
 • rysuje niechętnie i prymitywnie, 3-latek nie potrafi narysować koła, 4-latek kwadratu, a 5-latek trójkąta.

… w klasie zerowej:

 • dziecko ma słabą orientację w schemacie całego ciała i przestrzeni,
 • nie różnicuje strony lewej od prawej, prawej i lewej ręki, nogi,
 • nie umie narysować rombu, odtworzyć złożonej figury geometrycznej.

… w szkole:

 • dziecko nadal cechuje słaba orientacja w schemacie ciała i przestrzeni,
 • ma trudności w odróżnieniu prawej i lewej ręki, strony, czy też z określeniem położenia przedmiotów względem siebie,
 • ma problemy z zapamiętaniem i zapisaniem cyfr,
 • nie potrafi odczytać symboli „+" i „-", bądź je myli,
 • nie umie układać cyfr w odpowiednim porządku,
 • ma problemy w nauce tabliczki mnożenia,
 • ma trudności z rozróżnianiem lub grupowaniem liczb, czy też przedmiotów, liczy przedmioty pojedynczo,
 • wykonuje obliczenia na palcach, na konkretach,
 • ma trudności z doborem odpowiedniej operacji matematycznej, wykonuje operację tylko wyraźnie określoną,
 • nie potrafi posługiwać się pojęciami matematycznymi,
 • ma trudności z wyobrażeniem sobie treści zadań tekstowych,
 • w geometrii myli strony i kierunki,
 • pomija drobne elementy graficzne figur,
 • popełnia błędy lokalizacyjne,
 • ma trudności z umiejscowieniem znaków i figur w przestrzeni,
 • ma problemy z wykonaniem rysunków wspomagających rozwiązanie zadania.

Uczeń z dyskalkulią niejednokrotnie prezentuje bardzo ciekawe, oryginalne rozwiązania zadań, ale jednocześnie popełnia podstawowe błędy rachunkowe lub zapisu. Jest w stanie wykonywać szybko i bezbłędnie działania w pamięci, ale zarazem błędnie je zapisywać.

Jeżeli na początku edukacji dziecko nie polubi matematyki, nie zrozumie jej podstaw, to istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w przyszłości nie będzie osiągało sukcesów matematycznych, a to z kolei zniechęci je podejmowania kolejnych prób, co w końcu doprowadzi do lęku, a nawet fobii szkolnych. Warto więc zwracać uwagę nawet na te błahe trudności dzieci w nauce matematyki. Same z nich nie „wyrosną”…

Opracowane na podstawie materiałów szkoleniowych Programu Edukacyjno-Terapeutycznego „Ortograffiti”.

Zobacz także: Dyskalkulia w punktach

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/13.09.2010 09:51
To prawda, jednak można znaleźć różne metody, które pomogą dziecku w pojęciu zasad panujących w matematyce. Może to być praca z przykładami bogatymi w różne przykłady działające na wyobraźnię lub w zależności od zainteresowań dziecka można jakoś liczby i działania przełożyć na jego ulubione rzeczy. Poza tym istnieją specjalne szkolenia z mapowania umysłu, które pozwolą na efektywne i szybsze przyswajanie i zapamiętywanie nowych rzeczy. Wiem, że w tej dziedzinie dobrym trenerem jest Jarosław Mateński z May Agency.
/01.09.2010 16:10
Pojęcie dyskalkulia jest ostatnio coraz częściej zastępowane określeniem "specyficzne trudności w nauce matematyki" - jednak postawienie takiej diagnozy przez zespół poradni nie sprawi, że dziecko nie będzie musiało opanować materiału. Poza tym trudności w nauce matematyki nie wykluczają opanowania przez dziecko podstawowych umiejętności matematycznych.