Zadaniem nauczyciela w przypadku dzieci z ADHD jest skłanianie do systematycznej pracy, chwalenie i nagradzanie małych zwycięstw oraz rozbudzanie wiary we własne możliwości/ fot. Fotolia fot. Fotolia

Terapia uczniów z problemami szkolnymi – od czego zależy jej skuteczność?

Skuteczność terapii uczniów z problemami szkolnymi zależy od kilku czynników, m.in. od zdolności ucznia, osobowości terapeuty czy wsparcia ze strony rodziny ucznia. W zależności od tych czynników można dziecku stawiać odmienne wymagania.
/ 25.02.2012 18:04
Zadaniem nauczyciela w przypadku dzieci z ADHD jest skłanianie do systematycznej pracy, chwalenie i nagradzanie małych zwycięstw oraz rozbudzanie wiary we własne możliwości/ fot. Fotolia fot. Fotolia

Podczas terapii łatwo można dostrzec, że dzieci mające problemy z opanowaniem umiejętności czytania i pisania różnią się między sobą: są w różnym wieku, uczęszczają do innych klas. Niezależnie od stopnia nasilenia trudności stwierdzonych u tych dzieci mogą im być stawiane odmienne wymagania dotyczące poziomu opanowania techniki czytania i pisania.

Przyczyny kłopotów z czytaniem i pisaniem

Źródła kłopotów uczniów mogą być różnej natury. Rodzina każdego dziecka ma swoją specyfikę. Składają się na nią określone warunki bytowe, status społeczny rodziców, tradycje kulturowe, wewnętrzna struktura rodziny, klimat w niej panujący i wreszcie jej relacje z dzieckiem oraz postępowanie, gdy ma ono jakieś problemy.

Odmienna może być także sytuacja szkolna dzieci, zależna od nastawienia do nich i ich kłopotów nauczycieli oraz kolegów z tej samej klasy.

Warto wiedzieć: Niepowodzenia szkolne - jak sobie z nimi radzą dzieci?

Zdolności ucznia

Nie taki sam jest też poziom uzdolnień uczniów. Różnią się oni stopniem łatwości przyswajania, kojarzenia i zapamiętywania przekazywanych wiadomości, zdolnością koncentracji uwagi, tempem pracy, motywacją do niej, aktywnością i wytrwałością w działaniu. Różni ich ponadto umiejętność nawiązywania kontaktu i współdziałania z innymi osobami.

Osobowość terapeuty

Wszystko to ma swoisty wpływ na skuteczność terapii pedagogicznej. Oczywiście nie bez znaczenia są umiejętności i osobowość terapeuty oraz jego nastawienie do prowadzonej terapii, a także stosunek do dziecka i jego rodziców. Istotna jest wiara specjalisty we własne kompetencje, a niezłomne przekonanie o końcowym sukcesie pomnożone przez zaufanie i wiarę dziecka w to, że poprawa nastąpi, są podstawą jej uzyskania.

Polecamy: Czego nie należy wymuszać na dziecku?

Autor: Joanna Baran    

Fragment pochodzi z książki „Co zrobić, żeby dziecko sprawniej czytało i pisało, a dorosły przetrwał” Joanny Baran, Wydawnictwo Harmonia, 2009. Publikacja za zgodą wydawcy. Tytuł, lid i śródtytuły od redakcji.