POLECAMY

Terapia autyzmu – korzyści dla dziecka

Objawy autyzmu dotyczą podstawowych sfer funkcjonowania dziecka – obejmują relacje społeczne, porozumiewanie się i zachowanie. Odpowiednia terapia dziecka autystycznego może pomóc w nabyciu niezbędnych umiejętności i poprawić sposób funkcjonowania dziecka wśród rówieśników. Zobacz, jakie korzyści może przynieść terapia dziecka z autyzmem!
Terapia autyzmu – korzyści dla dziecka fot. Fotolia

Leczenie autyzmu

Autyzm należy do grupy całościowych zaburzeń rozwoju. Ujawnia się w ciągu pierwszych 3 lat życia, a jego objawy o różnym stopniu i nasilenia dotykają podstawowych sfer funkcjonowania: relacji społecznych, porozumiewania się oraz zachowania. Towarzyszące zaburzenia w odbiorze i przetwarzaniu bodźców zmysłowych, zarówno wzroku, słuchu, dotyku, a także węchu, smaku i równowagi, nakładają się często na nieprawidłowości w zakresie możliwości wykonawczych. Złożoność objawów z całą pewnością koreluje z zaburzeniami funkcji poznawczych dzieci autystycznych. Ich wynikiem jest częściowy lub całkowity brak umiejętności posługiwania się złożonymi strukturami mowy oraz rozumienia sytuacji społecznych i stanów emocjonalnych. Brak jednoznacznie określonych przyczyn autyzmu i jego szerokie spektrum objawów uniemożliwia stosowanie jednej, skutecznej metody terapeutycznej. Leczenie autyzmu, będące zagadnieniem interdyscyplinarnym, wymaga holistycznego podejścia terapeutycznego.

Indywidualna terapia

Każde dziecko chore na autyzm ma swój indywidualny zakres zaburzeń i różny stopień ich nasilenia, co skutkuje potrzebą indywidualizacji terapii. Program terapeutyczny musi uwzględniać cechy osobowościowe pacjenta oraz aktualne potrzeby i możliwości jednostki. Ważne jest, aby dobrane metody nie wykluczały się wzajemnie i skutecznie stymulowały rozwój dziecka. W niniejszym rozdziale przedstawiono ważniejsze metody pedagogiczne stosowane podczas realizacji indywidualnych planów terapeutyczno-edukacyjnych u dzieci chorych na autyzm.

Polecamy: Jak pomóc dziecku z autyzmem?

Cele leczenia

Celem terapii jest taka modyfikacja zachowania, która pozwoli na uzyskanie efektu współpracy dziecka z terapeutą, nabycie umiejętności wykonywania poleceń, wyeliminowanie niepożądanych zachowań zakłócających, agresywnych czy autoagresywnych. Zgodnie z powyższą zasadą, podstawą w terapii dzieci z autyzmem będą takie metody, które dają możliwość korekty zachowania, poprawy funkcji poznawczych oraz wszelkie oddziaływania edukacyjne. Za metody uzupełniające uznaje się takie, które dają możliwość stymulacji rozwoju dziecka w poszczególnych sferach jego funkcjonowania.

Cel końcowy terapii dla każdego dziecka będzie inny i zależy właśnie od tego potencjału. Inne bowiem cele, a co za tym idzie – inny spodziewany efekt końcowy, możemy wyznaczyć dziecku autystycznemu z normą intelektualną, a inne – dziecku ze współwystępującym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym czy znacznym.

Program terapeutyczny

Bardzo istotnym elementem terapii, rehabilitacji i edukacji dziecka dotkniętego autyzmem jest konstruowanie programu terapeutycznego. Powinien go opracować psycholog przy współpracy z psychiatrą i pedagogiem.

Taki program należy tworzyć na podstawie:

  • szczegółowej analizy zaburzeń, które w danym momencie utrudniają dziecku prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, terapeucie zaś utrudniają kontakt z podopiecznym;
  • szczegółowej analizy poziomu funkcjonowania ogólnego w poszczególnych sferach;
  • szczegółowej analizy poziomu edukacyjnego w poszczególnych kategoriach dydaktycznych.

Zobacz też: Jak działa dogoterapia w terapii autyzmu?

Fragment pochodzi z książki: "Autyzm - epidemiologia, diagnoza i terapia" pod redakcją Tadeusza Pietrasa, Andrzeja Witusika i Piotra Gałeckiego (Wydawnictwo Continuo). Publikacja za zgodą wydawcy.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)