Programy multimedialne - pomoc w nauce

Programy multimedialne - pomoc w nauce

Edukacyjne programy komputerowe posiadają sporo zalet, mogących uczynić je alternatywną formą pomocy dla dzieci z problemami dyslektycznymi. Zazwyczaj są fachowo przygotowane, a część posiada pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Dysleksji.
/ 29.09.2016 16:11
Programy multimedialne - pomoc w nauce

Sposób, w jaki dziecko po raz pierwszy styka się z językiem pisanym ma wpływ na jego późniejszy stosunek do nauki. Mimo rozwoju cywilizacyjnego i udogodnień płynących z użycia mediów elektronicznych, nic nie zastąpi mu tradycyjnych metod nauki i bezpośredniego kontaktu z elementarzem. Obcowanie z prawdziwą książką i prawdziwym piórem jest wyzwaniem, które sprawi, że kreślone z początku niezdarnie znaki zmienią się wraz ze zdobywaniem wprawy.

Jeśli pojawią się trudności w nauce, czytaniu bądź poprawnym pisaniu, można je pokonać dzięki zaangażowaniu rodzica, pedagoga oraz zastosowaniu odpowiednich środków dydaktycznych. Jest jednak jeszcze coś, co decyduje o powodzeniu korekcji zaburzeń – motywacja dziecka.

Nauka poprzez zabawę

Tu właśnie ujawnia się podstawowa zaleta multimedialnych programów edukacyjnych. Posiadając atrakcyjną dla dziecka formę są w stanie rozwinąć jego umiejętności poprzez zabawę. Dzięki interaktywności mogą usprawnić jego funkcje poznawcze – wzrokowe, słuchowe i kinestetyczno-ruchowe. Dają mu motywację i odkrywają ukryty potencjał intelektualny. Regulowany poziom trudności ułatwia dostosowanie ćwiczeń.

Oczywiście programy komputerowe nie składają się z samych zalet. Należy zadbać o to, by dziecko nie siedziało przy komputerze zbyt długo i robiło przerwy. Warto dobrze wybrać program przed zakupem – sprawdzić, czy został stworzony przez fachowych pedagogów i czy jest dostosowany do wieku i stopnia edukacji dziecka. Przede wszystkim jednak nie można stosować metody pracy z programami komputerowymi jako jedynej pomocy w problemach dyslektycznych. Jest to tylko dodatek, mający przełamać opory przed nauką.

Zalety edukacyjnych programów komputerowych:

 • wspomaganie i stymulacja naturalnego rozwoju dzieci,
 • podnoszenie motywacji do zdobywania wiedzy,
 • metoda „nauki poprzez zabawę”,
 • stymulacja rozwoju percepcji wzrokowej, a u uczniów z ryzykiem dysleksji i dysleksją rozwojową ćwiczenie zaburzonych funkcji (spostrzeganie wzrokowe, analiza i synteza wzrokowa, pamięć wzrokowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa),
 • stymulacja i rozwój percepcji słuchowej (słuch fonematyczny, świadomość fonologiczna, analiza i synteza słuchowa, pamięć słuchowa),
 • ćwiczenie spostrzegawczości i szybkości reakcji na bodźce,
 • poprawa pamięci bezpośredniej, krótkotrwałej,
 • poprawa koncentracji (przydatne dla dzieci z zaburzeniami koncentracji, nadpobudliwych),
 • wspomagają myślenie przez analogię, logiczne, matematyczne,
 • rozwijają zdolności twórcze i wyobraźnię,
 • wspomaganie i doskonalenie nauki czytania, pisania, poprawności językowej.

Programy nie są drogie i można je nabyć w sklepach i przez internet.

Zobacz także: Ćwiczenia percepcji słuchowej