Co zrobić, gdy grypa szaleje w szkole?

Praca z uczniem z ADHD w szkole

Dzieci z ADHD są wyzwaniem nawet dla najbardziej doświadczonych nauczycieli. Najlepsze wyniki w stałej i systematycznej pracy z dzieckiem z ADHD uzyskamy po stworzeniu w szkole spójnego systemu zasad i konsekwencji.
/ 22.02.2010 09:14
Co zrobić, gdy grypa szaleje w szkole?

Sposoby radzenia sobie z … 

nadmierną impulsywnością

1. Wspólnie z uczniem opracuj system zasad, reguł oraz związanych z nim nagród i konsekwencji:

 • stworzony system musi być zrozumiały dla ucznia,
 • obowiązujące zasady w formie graficznej powieś na widocznym dla ucznia miejscu w klasie,
 • kiedy dziecko koniecznie chce z Tobą rozmawiać, gdy jesteś zajęty, podaj mu kartkę, aby zapisało to, co przyszło mu właśnie do głowy i czym chce się z Tobą podzielić, porozmawiaj o tym z nim później,
 • ostrzegaj dziecko przed zrobieniem czegoś, czego robić mu nie wolno,
 • często przypominaj, że istnieją reguły, dopiero po kilku przypomnieniach zastosuj konsekwencje,
 • kary i nagrody stosuj natychmiast,
 • wzmacniaj wszystkie przejawy pożądanego zachowania.

2. Rozpoczynaj zajęcia lekcyjne od ćwiczeń odprężających, a następnie kinestetycznych.
3. W różnych sytuacjach zatrzymaj się na chwilę i poproś, aby dziecko opowiedziało, co może się zdarzyć (Co by było, gdyby…).
4. Przewiduj, kiedy nastąpi niepożądane, impulsywne zachowanie i powstrzymuj ucznia przed wykonaniem takiej czynności, mów jednocześnie o następstwach i konsekwencjach.

Zobacz: zasady dobrej organizacji pracy ucznia

nadruchliwością

 1. Włącz ucznia do aktywnego udziału w lekcji.
 2. Organizuj dziecku czas, by miało okazję do ruchu, ale jak najmniej przeszkadzało otoczeniu – może być Twoim pomocnikiem w prostych czynnościach.
 3. Zaplanuj krótkie przerwy w czasie dłuższych prac na wyładowanie zgromadzonej energii.
 4. Zasugeruj rodzicom udział dziecka w zajęciach sportowych.

zaburzeniami koncentracji uwagi

 1. Ogranicz ilość bodźców dochodzących do ucznia.
 2. Stosuj indywidualizację pracy oraz stałą bezpośrednią pracę z uczniem.
 3. Dostosuj tempo pracy do możliwości ucznia.
 4. Wyznacz uczniowi konkretny cel i podziel zadania na mniejsze etapy.
 5. Natychmiastowo kontroluj poprawność wykonania zadań.

  

Opracowanie: pedagog Kinga Ignaszewska - Łaz

Źródło: Hallowel E., Ratey J. W świecie ADHD. Nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych. Natowska H. Wychowanie dziecka nadpobudliwego. Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Wolańczyk T., Kołakowski A., Pisula A., Skotnicka M. Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Objawy i sposoby pomocy.

Zobacz także: Jak ćwiczyć język w podróży?