dziecko, karmienie, łyżeczka, opieka, Fotolia

Połykanie – jak wpływa na mowę dziecka?

Połykanie jest czynnością fizjologiczną, która zwykle nie jest kojarzona z mową dziecka i jej rozwojem. Jak połykanie wpływa na rozwój mowy? W jaki sposób sprzężone jest z jej nabywaniem?
/ 11.01.2012 09:18
dziecko, karmienie, łyżeczka, opieka, Fotolia

Połykanie, podobnie jak oddychanie, jest czynnością fizjologiczną wykonywaną bezwiednie, tzn. w sposób nieświadomy, automatyczny. Dzieje się tak, gdy wszystkie elementy ośrodkowego układu nerwowego (OUN) biorące udział w procesie połykania działają prawidłowo, a struktury anatomiczne nie mają żadnych wad.

Typy połykania

Zasadniczo rozróżnia się 2 typy połykania w życiu człowieka:

- typ połykania niemowlęcy: gdy język ułożony jest płasko na dnie jamy ustnej, a czubek języka wsuwa się między wargi. Przy przyjmowaniu pokarmu duży jest udział policzków, a towarzyszą mu ruchy ssące.

- typ połykania dojrzały: zaczyna wykształcać się ok. 6 miesiąca życia wraz z pojawianiem się pierwszych zębów, u większości dzieci rozwija się jednak ok. 15 miesiąca życia. W tym typie połykania wargi oraz łuki zębowe są zwarte, czubek języka unosi się ku górze i opiera na dziąsłach w okolicy siekaczy górnych, a przy przyjmowaniu pokarmów większe znaczenie niż mięśnie policzkowe mają żwacze (mięśnie stawu skroniowo-żuchwowego).

Przetrwałe połykanie typu dziecięcego prowadzi do wady wymowy, jaką jest seplenienie międzyzębowe. W korekcji tej wady konieczna jest terapia logopedyczna, polegająca na stosowaniu odpowiednich ćwiczeń artykulacyjnych oraz ćwiczeń połykania.

Zobacz też: Ćwiczenia logopedyczne- zwierzątka leśne

Ruchy połykania a mowa dziecka

Szereg ruchów towarzyszących połykaniu jest naturalnym, wstępnym ćwiczeniem do wymawiania poszczególnych głosek. Dlatego tak ważne jest, by zadbać o prawidłowy rozwój tego procesu fizjologicznego.

Przykładowe analogie ruchów połykania i wymawiania głosek:

  • odgryzanie pokarmu – przygotowanie do wymowy głosek a, e,
  • przyjmowanie pokarmu - przygotowanie do wymowy głosek i, y,
  • zwężenie i zaokrąglenie warg przy przyjmowaniu pokarmu - przygotowanie do wymowy głosek o, u,
  • zamknięcie ust po oddzieleniu kęsa pokarmu - przygotowanie do wymowy głosek p, b, m,
  • utrzymanie pokarmu na środkowej części języka - przygotowanie do wymowy głosek syczących i szumiących, np. s, sz,
  • uniesienie czubka języka do części dziąsła położonej za górnymi zębami (wałek dziąsłowy) - przygotowanie do wymowy głosek przedniojęzykowych, takich jak: s, z, c, dz, r, l, n.

Dowiedz się więcej: Oddychanie a rozwój mowy