Plac zabaw a dziecko.

Rola placów zabaw w rozwoju dziecka. Aktywność fizyczna, zwłaszcza w miejscu do tego przystosowanym, na świeżym powietrzu i w gronie rówieśników, należy do ulubionych zajęć dzieci.
/ 03.03.2007 15:19
Aktywność fizyczna, zwłaszcza w miejscu do tego przystosowanym, na świeżym powietrzu i w gronie rówieśników, należy do ulubionych zajęć dzieci.

Nic ich nie powstrzyma przed spontaniczną zabawą na placu zabaw, gdzie mogą wspinać się na drabinki czy kręcić na karuzeli. Stworzony specjalnie dla dzieci, bezpieczny oraz dostosowany do oczekiwań i potrzeb maluchów w różnym wieku, plac zabaw służy rozwojowi zarówno fizycznemu, jak i psychicznemu dziecka.

Plac zabaw na świeżym powietrzu jest idealnym miejscem dla aktywności ruchowej
Wspólna zabawa z rówieśnikami na placu wyposażonym w atrakcyjne sprzęty sprawia dzieciom wiele radości, ale, co jest niezwykle istotne, przyczynia się również do ich rozwoju fizycznego oraz uczy współżycia w grupie. Zachęcanie dziecka do aktywności fizycznej od najmłodszych lat, przeradza się w pozytywne nastawienie do aktywnego stylu życia w późniejszym wieku.

Wpływ aktywności ruchowej na rozwój układu kostnego i całego organizmu
Regularna aktywność fizyczna, obok diety dostarczającej odpowiednią ilość wapnia i witaminy D, jest niezbędna w procesie wzrostu i kształtowania się układu kostnego dziecka. Ruch wzmacnia wytrzymałość kości, sprzyja prawidłowemu kształtowaniu powierzchni stawowych, ale dzieje się tak tylko wtedy, kiedy ćwiczenia dostosowane są do wieku i możliwości dziecka. Niedostateczna ilość ruchu może doprowadzić do mniejszej sprawności stawów, a nadmierne obciążenie ćwiczeniami do nieprawidłowego ich ukształtowania. Aktywność fizyczna ma ponadto fundamentalne znaczenie dla rozwoju prawidłowej postawy ciała, elastyczności stawów, mięśni i ogólnej kondycji.

Dodatkowo wysiłek, śmiech i krzyk przyczyniają się do rozwoju układu oddechowego, zwiększenia pojemności płuc, dotlenienia organizmu, a przede wszystkim do zwiększenia jego wydolności.

Wpływ aktywności ruchowej na rozwój emocjonalny (zabawa) i społeczny (integracja)
Z obserwacji matek wynika, że place zabaw przynoszą dzieciom wiele radości i jest to jeden z ulubionych sposobów spędzania czasu. Naturalną potrzebą dziecka jest przebywanie w atrakcyjnym środowisku, wśród kolegów i koleżanek. Bezpośredni kontakt umożliwia rywalizację i rozwój kreatywności, uczy współpracy i współzawodnictwa. Dziecko poznaje zasady współżycia w grupie oraz własne możliwości. W ten sposób buduje swoje relacje i odnajduje się w gronie rówieśników. W trakcie aktywnej zabawy dziecko zdobywa wiedzę i doświadcza uczuć, które budują bazę doświadczeń na przyszłość.

Place zabaw – ważny element w rozwoju dziecka
Atrakcyjnie wyposażone place zabaw, poza wzmacnianiem sprawności fizycznej, sprzyjają również rozwojowi psychomotorycznemu poprzez zabawę dostosowaną do wieku i odpowiednio do oczekiwań dziecka. Większość urządzeń służących zabawie, które zostały opracowane według specjalistycznych norm i standardów, uwzględnia możliwości i potrzeby ruchowe dzieci w różnym wieku: od maluchów po dzieci w wieku szkolnym.

Specjaliści w dziedzinie fizjoterapii wyznają biologiczne prawo Delpecha i Wolffa, które stwierdza, „że kość rośnie prawidłowo pod warunkiem działania równomiernie rozłożonych sił nacisku i pociągania”. W świetle tej zasady regularne ćwiczenie sprawności na takich sprzętach jak drabinki i pomysłowo zbudowane konstrukcje przestrzenne, jest zabawą szczególnie korzystną dla zdrowia.

Dobre place zabaw są przystosowane do aktywności zalecanej kilkulatkom w okresie ich najbardziej intensywnego wzrostu. Specjalnie opracowane sprzęty mają za zadanie pobudzać do zrównoważonego wysiłku, w sposób, który stymuluje wzrost kości, nie osłabiając jednocześnie ich konstrukcji i struktury. Wszystkie urządzenia powinny być projektowane tak, aby umożliwiały dzieciom bezpieczną zabawę a jednocześnie pozwalały na rozwijanie różnych partii ciała i umiejętności.

Co można znaleźć na placu zabaw?

PIASKOWNICA
jest dobra dla dzieci w każdym wieku. Kontakt ze specyficzną fakturą piasku jest dla dzieci nowym doświadczeniem, ponieważ wcześniej miały do czynienia głównie z plastikowymi zabawkami o gładkiej powierzchni np. gryzakami. Podczas zabawy w piasku dziecko rozwija zmysł dotyku, a rozmaite wyzwania np. przewracanie do góry dnem wypełnionych foremek, pozwala doskonalić precyzję i koordynację ruchów.

KARUZELA TARCZOWA pomaga rozwijać zmysł równowagi oraz koordynację. Zabawa na karuzeli jest odpowiednia zarówno dla młodszych dzieci, które mogą stopniowo przyzwyczajać się do ruchu obrotowego w asyście rodzica jak i dla starszych, które mają bardziej wykształconą tzw. odwagę ruchową.

HUŚTAWKA WAŻKA pełni szczególną rolę w kształtowaniu mięśni nóg w trakcie odbijania się od podłoża i przy amortyzowaniu sił grawitacji przy opadaniu. Równoczesne wspieranie się i przytrzymywanie na drążku wpływa na wzmacnianie siły obręczy barkowej. Podczas zabawy na huśtawce dziecko uczy się koordynacji ruchów i utrzymywania równowagi a dodatkowo poznaje nowy wymiar własnego ciała – ciężar.

HUŚTAWKA KLASYCZNA
to jeden z najpopularniejszych przyrządów. Rodzaj siedzenia jest decydującym elementem, który warunkuje bezpieczne użytkowanie przez dzieci z różnych grup wiekowych. Dla najmłodszych – do 3 lat przeznaczone są sztywne huśtawki z poprzeczką i oparciem. Mimo, iż to rodzice służą w pierwszym okresie swoją pomocą przy huśtaniu, dzieci szybko osiągają samodzielność po osiągnięciu umiejętności utrzymywania równowagi oraz koordynacji ruchów. Huśtanie reguluje napięcie i siłę mięśni tułowia, ramion i nóg. Podobne funkcje z korzyścią dla ogólnego rozwoju dziecka pełnią BUJAKI, których zabawna forma od razu nasuwa skojarzenia ze szczęśliwym okresem dzieciństwa.

ZJEŻDŻALNIA towarzyszy dziecku od najmłodszych lat aż do... dojrzałości, gdy przyjemność zjeżdżania do wody ćwiczą na basenie nawet dorośli. Pokonanie pierwszego strachu przed bezwładnym zjechaniem jest pierwszym ćwiczeniem kształtującym „odwagę ruchową”. Najmłodszym dzieciom towarzyszą opiekunowie asekurując bezpieczne korzystanie z huśtawki, starsze dzieci muszą same wdrapać się po drabince na szczyt. Frajda ze zjeżdżania w pełnym pędzie jest tym większa, gdy ustawia się kolejka kolegów i należy szybko zsunąć się w dół, utrzymanie równowagi wymaga sprawnej koordynacji ruchowej.

Najbardziej wymagającym sprzętem do zabaw jest fantazyjny ZESTAW GIMNASTYCZNO - SPRAWNOŚCIOWY. Jest to konstrukcja zawierająca trapy z lin, ukośne i poziome drabinki, poprzeczne platformy i wbudowane na wysokości domki. Cały układ zachęca dzieci do odkrywania nowych sposobów pokonania całej struktury i ćwiczenia siły mięśni całego ciała. Pobudzając wyobraźnię taka zabawa kształtuje równocześnie planowanie przestrzenne ruchu i koordynację ruchową.

Bezpieczeństwo placów zabaw
Naczelnym warunkiem stworzenia dobrego placu zabaw jest przemyślana lokalizacja (w miejscu zamieszkania rodzin z dziećmi), ogrodzenie wskazujące na wyłączne użytkowanie zgodne z przeznaczeniem i umożliwiające kontrolę opiekunów nad dzieckiem oraz nieprzypadkowe wyposażenie. Konstrukcje sprzętów do zabaw powinny być opracowane, wykonane i zamontowane przez profesjonalistów. Zarówno rodzaj jak i wymiary oraz materiał mają ogromne znaczenie dla stymulowania rozwojowej aktywności fizycznej dzieci.

Bezpieczeństwo dzieci na placach leży przede wszystkim w gestii rodziców i opiekunów. Po początkowych trudnościach z zaadaptowaniem się do nowych wrażeń i zapanowaniem nad koordynacją obustronną, dzieci odczuwając przyjemność z zabaw na karuzeli, różnych huśtawkach i bujakach, drabinkach, itp. mogą wymuszać zbyt duże przyspieszenie obrotów, zbyt silne rozhuśtanie do znacznych wysokości i w efekcie stracić kontrolę nad własnym ciałem. Z tego względu zaleca się, aby najmłodsze dzieci korzystały z takiej zabawki zawsze w asyście dorosłego opiekuna.


Danone Sp. z o.o.