Paszport dla dziecka - nowe przepisy

26 czerwca 2012 roku zmieniły się przepisy Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie paszportów. Odtąd dzieci, które dawniej przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, będą musiały mieć własny dokument podróży. Zobaczcie, jak wyrobić paszport dla dziecka, by zdążyć przed zaplanowaną podróżą.

26 czerwca 2012 roku zmieniły się przepisy Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie paszportów. Odtąd dzieci, które dawniej przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, będą musiały mieć własny dokument podróży. Zobaczcie, jak wyrobić paszport dla dziecka, by zdążyć przed zaplanowaną podróżą.

Paszport dla dziecka

Fot. Depositphotos

Obecnie osoby małoletnie, których dane zostały wpisane do paszportu rodzica, nie mogą przekraczać granicy na podstawie wpisu w paszporcie rodzica. Dlatego w przypadku wyjazdu za granicę, powinny posiadać indywidualny dokument paszportowy. Może to być: paszport tymczasowy lub paszport biometryczny.

Dzieciom do 5 roku życia wydawane są paszporty tymczasowe, ponieważ zmienia się ich wygląd, szybko rosną. W tym przypadku dzieci nie muszą być obecne przy składaniu wniosku paszportowego. Obecność będzie obowiązkowa wyłącznie, gdy na życzenie rodziców, dziecku do 5 roku życia będzie wydawany paszport biometryczny. Jest to dokument zawierający zapisane w formie elektronicznej dane biometryczne - cyfrowy obraz twarzy i odciski dwóch palców. Zabieg ten ma ograniczyć fałszerstwo i kradzieże dokumentów.

Dla dzieci w przedziale wiekowym:

  • 0 - 5 lat - paszporty ważne są 12 miesięcy;
  • 5 - 13 lat - paszporty ważne są 5 lat;
  • 13 lat i więcej - paszporty ważne są 10 lat.

Paszport dla dziecka

Paszporty wydaje wojewoda właściwy do miejsca zameldowania dziecka (stałego pobytu) lub zamieszkania (jeśli nie jest nigdzie zameldowane). Należy udać się do organu paszportowego Urzędu Wojewódzkiego oraz złożyć:

  • wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego;
  • jedną kolorową fotografię spełniającą wymogi biometrii (od fotografa);
  • dowód uiszczenia opłaty paszportowej (30 zł);
  • stary paszport, jeśli wcześniej był już wyrabiany.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewnia, że wnioski paszportowe dzieci są realizowane priorytetowo. Czeka się na nie około 2 tygodni. Normalnie czeka się na paszport 3-4 tygodnie.

Do wydania dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana zgoda obojga rodziców, złożona przed organem paszportowym lub notariuszem, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

Fot. Depositphotos

Źródło: msw.gov.pl

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)