POLECAMY

Obszary działań profilaktyki logopedycznej

Chcesz, by rozwój mowy twojego dziecka przebiegał bezproblemowo? Dowiedz się czym jest profilaktyka logopedyczna? Jaki może mieć wpływ na kształtowanie rozwoju mowy twojego dziecka?
Obszary działań profilaktyki logopedycznej fot. fot. Fotolia

Działania profilaktyczne, które są wynikiem współpracy specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe, realizowane są na trzech, nawzajem uzupełniających się szczeblach.

Występowanie zaburzeń mowy wśród całej populacji

W ramach profilaktyki pierwotnej uprzedzamy występowanie wad i zaburzeń mowy wśród całej populacji lub znacznej jej części. Przyjmuje ona dwa profile:

  • Prewencja swoista zapobiega specyficznym zaburzeniom komunikacyjnym w postaci: dyslalii, jąkania, dysfonii, zaburzeń słuchu i mowy. Przykładem działań jest Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, Program „Słyszę” dla Przedszkolaków, programy badań przesiewowych mowy przedszkolaków.
  • Prewencja niespecyficzna to działania zapobiegawcze w środowiskach wychowawczych w celu stworzenia optymalnych warunków do prawidłowego kształtowania się mowy, zgodnie z jej naturalnymi okresami, czyli „dbania o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym [...] oraz doskonalenie wymowy już ukształtowanej”.

Profilaktyka drugorzędowa

Profilaktyka drugorzędowa (wtórna) ma na celu wczesne diagnozowanie wad lub zaburzeń mowy u osób z podwyższonym ryzykiem ich występowania i ewentualne objęcie wczesną interwencją, np. dzieci w wieku przedszkolnym z objawami zacinania się, czyli niepłynnością mówienia, u których występuje zwiększone ryzyko pojawienia się jąkania, dzieci z wadami wrodzonymi, takimi jak rozszczep wargi i podniebienia czy niedosłuch/głuchota lub wadami uwarunkowanymi genetycznie, dzieci z Zespołem Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Dowiedz się więcej: Na czym polega terapia logopedyczna?

Profilaktyka trzeciorzędowa

Profilaktyka trzeciorzędowa obejmuje osoby, u których zdiagnozowano zaburzenia komunikacji, a działania prewencyjne mają zapobiegać wtórnym zaburzeniom.

Omawiając kolejne fazy (poziomy) opieki logopedycznej, najczęściej charakteryzujemy formy i sposoby jej sprawowania w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym. B. Rocławski od lat głosi ideę, by opieką logopedyczną były objęte dzieci w okresach: prenatalnym, perinatalnym i postnatalnym, postulowana profilaktyka zaś „[...] obejmie nie tylko okres przedszkolny, ale i okresy wcześniejsze [...] a wiedza logopedyczna coraz szerzej będzie docierać do społeczeństwa, do przyszłych matek i ojców dzieci poczętych i nowo narodzonych”.

Fragment pochodzi z książki „Wprowadzenie do logopedii” autorstwa Grażyny Guni i Viktora Lechty (Wydawnictwo Impuls, 2011). Publikacja za zgodą wydawcy.

Zobacz też: Na czym polega diagnostyka logopedyczna?

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)