POLECAMY

Objawy dysleksji w nabywaniu umiejętności szkolnych

Typowy dyslektyk będzie to dziecko, które mimo często wybitnej inteligencji, pozostające pod troskliwą opieką dydaktyczną rodziny i szkoły oraz mające wysoką motywację do nauki, nie radzi sobie z czytaniem, pisaniem, czy też liczeniem.
Objawy dysleksji w nabywaniu umiejętności szkolnych

Najczęściej spotykanymi symptomami, jakie można zauważyć w nauce czytania i pisania są:

 • wolne tempo czytania, prymitywne głoskowanie, sylabizowanie bez zrozumienia tekstu i mała ilość popełnianych błędów lub bardzo szybkie tempo czytania, ale sporo błędów, zgadywanie, czytanie na pamięć i również słabe rozumienie tekstu,
 • gubienie się w tekście,
 • szybkie zniechęcanie się w czytaniu, szczególnie głośnym, problemy z koncentracją uwagi,
 • trudności przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu,
 • brak znajomości alfabetu,
 • nieznajomość liter, szczególnie tych trudniejszych,
 • mylenie liter podobnych,
 • mylenie tych samych liter, lecz inaczej położonych,
 • trudności w pisaniu ze słuchu,
 • mylenie podobnych głosek,
 • problemy ze zmiękczeniami, końcówkami, dwuznakami,
 • opuszczanie, dodawanie, przestawianie liter i sylab,
 • trudności w podziale zdania na wyrazy, a wyrazu na sylaby i głoski,
 • nieprawidłowe trzymanie ołówka, kredki, długopisu,
 • zbyt silny lub słaby nacisk na papier,
 • wolne tempo pisania,
 • szybka męczliwość w pisaniu,
 • problemy z graficzną stroną pisma – dziecko nie mieści się w linii, pisze krzywo, nieczytelnie, pomija drobne elementy, łączy wyrazy,
 • liczne błędy typu ortograficznego,
 • przestawienia wyrazów oraz poprawki w pisanym ze słuchu tekście,
 • krótkie wypowiedzi,
 • męczliwość przy odsłuchiwaniu dłuższych wypowiedzi,
 • trudności w odtwarzaniu rytmu

A oto jak przedstawia się to praktycznie w nauce różnych przedmiotów:

 • język polski – dziecko pomimo dobrej znajomości zasad ortografii popełnia dużą ilość błędów ortograficznych,
 • języki obce – ma łatwość wymowy, lecz trudności w pisaniu lub odwrotnie, problemy z zapamiętywaniem słówek,
 • historia – myli chronologię, pomimo dobrej znajomości faktów historycznych, ma trudności w zapamiętywaniu nazwisk, dat, nazw,
 • geografia – ma trudności w czytaniu mapy, pomimo obszernej wiedzy ogólnej, myli strony świata,
 • chemia – ma trudności w zapisie łańcuchów reakcji chemicznych,
 • przyroda – ma problemy z terminologią,
 • matematyka – odznacza się dobrą znajomością reguł, lecz myli znaki, odczytuje cyfry od prawej do lewej, ma trudności z zapisem „słupków”, problemy z długimi liczbami, liczeniem w pamięci, zadaniami tekstowymi, tabliczką mnożenia, nie radzi sobie również z geometrią,
 • muzyka – nawet jeśli posiada piękny głos, ma poczucie rytmu, to niestety też trudności w czytaniu i zapisie nut,
 • plastyka – mimo zdolności artystycznych, nie potrafi przestrzennie skomponować pracy, realistycznie i precyzyjnie rysować,
 • wychowanie fizyczne – pomimo sprawności ruchowej, nie radzi sobie z orientacją przestrzenną, ćwiczeniami równoważnymi, układami gimnastycznymi, szybkim bieganiem, rzutami celnymi.

Bywa, że wiele symptomów występuje równocześnie, co świadczy o zaburzeniach wielu funkcji. Tym bardziej w tych przypadkach ważna jest szybka diagnoza i podjęcie natychmiastowych działań terapeutycznych.

Zobacz także: Zestaw ćwiczeń percepcji wzrokowej

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)