Nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)

Nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)

Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej jest najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym okresu dzieciństwa. W wielu przypadkach chorobie towarzyszą dodatkowe powikłania w postaci niskiej samooceny, depresji, kłopotów szkolnych dzieci. Trudną sytuację uczniów z ADHD oraz ich często bezradnych rodziców pogarsza brak tolerancji i zrozumienia problemu przez nauczycieli oraz błędne, bądź późne diagnozowanie.
/ 17.02.2010 13:50
Nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)

Krótka charakterystyka ADHD, czyli cechy dziecka nadpobudliwego:

Brak koncentracji

Dziecko:

 • słucha nieuważnie,
 • nie jest w stanie skupić się na szczegółach,
 • łatwo się rozprasza pod wpływem zewnętrznych zdarzeń,
 • nie pamięta, co miało zrobić,
 • jest mało spostrzegawcze,
 • często „buja w obłokach”,
 • w środku zdania zapomina, o czym mówiło.

Impulsywność

Dziecko:

 • wyrywa się z odpowiedzią, zanim zostanie zadane pytanie,
 • często przerywa innym,
 • podejmuje pochopne decyzje,
 • wydaje się agresywne, bo nie potrafi powstrzymywać się od natychmiastowego zaspokajania potrzeb,
 • łatwo, bez zastanowienia, akceptuje cudze pomysły.

Nadmierna ruchliwość

Dziecko:

 • nie jest w stanie usiedzieć na miejscu,
 • ma często nerwowe ruchy rąk lub nóg,
 • nie umie spokojnie bawić się, ani odpoczywać,
 • często jest nadmiernie gadatliwe, hałaśliwe,
 • często robi rzeczy bardzo ryzykowne, nie umiejąc przewidzieć konsekwencji,
 • ma kłopoty z wieczornym zaśnięciem.

Kłopoty w relacjach z dziećmi

Dziecko:

 • ma zazwyczaj nie najlepszą pozycję w grupie, jest samotne,
 • nie umie przegrywać,
 • musi koncentrować na sobie uwagę,
 • jest zazwyczaj niepewne i nieśmiałe, ma złe zdanie na własny temat,
 • nie umie czekać na swoją kolej.

Zobacz też artykuł dysleksja a ADHD.

Terapia ADHD

ADHD leczy się kompleksowo - przy wykorzystaniu psychoterapii, oddziaływania psychospołecznego i farmakoterapii. Terapia jest bardzo trudna i trwa zazwyczaj wiele lat - angażuje lekarza, rodzinę oraz szkołę dziecka. Jest bardziej formą stałej i ciągłej opieki, niż leczenia - to praca TU i TERAZ - w domu pracuje z dzieckiem rodzic, a w szkole nauczyciel. Może być wspierana terapią EEG - Biofeedback, kinezjologią edukacyjną, terapią Weroniki Sherborne, metodą dobrego startu, czy też arteterapią.

Zobacz, na czym polega EEG - Biofeedback.

Zasady bycia z dzieckiem z ADHD

1. Uporządkuj dziecku świat.
2. Wprowadzaj je stopniowo w normy społeczne.
3. Stwórz dziecku system zasad.
4. Wprowadź porządek i rutynę w przebiegu dnia, a także częstą repetycję - nieustanne powtórki tych czynności, które chcesz utrwalić dziecku.
5. Stosuj krótkie i jasne upomnienia, unikaj długich wywodów i komentarzy. Często wystarczy, gdy dziecko delikatnie dotkniesz lub odpowiednio na nie spojrzysz. Upewnij się, że dziecko usłyszało to, co do niego mówiłeś - patrz mu w oczy, wydawaj polecenia pojedynczo!
6. Mów o swoich emocjach i uczuciach, a nie o złym dziecku:

 • rozmawiaj o zdarzeniach, a nie o osobach,
 • opisuj, co widzisz, czujesz, co cię smuci,
 • aktywnie słuchaj, co mówi do ciebie,
 • stosuj wypowiedzi zaczynające się od „Ja”, a nie od „Ty”,
 • nie „przyklejaj etykiet”,
 • zauważaj i chwal sukcesy dziecka,
 • naucz się wyrażać emocje,
 • akceptuj uczucia dziecka.

7. Pracuj nad wyciszaniem negatywnych zachowań, rób to pojedynczo!
8. Dziel dłuższe czynności na etapy.
9. Pozwól być dziecku za coś odpowiedzialnym i doceniaj nawet niewielkie rezultaty tej pracy.
10. Naucz się rozmawiać z dzieckiem, okazywać wiarę w osiągnięcie sukcesu przez dziecko.
11. Nie karz dziecka, ale konfrontuj je z konsekwencjami - to nie upokarza! Pozwól dziecku zniwelować skutki własnego niepożądanego zachowania.
12. Przypominaj dziecku o zajęciach odroczonych.
13. Bądź początkowo blisko przy dziecku, „cieniuj” każdy ruch dziecka, podsuwaj mu słowa i aktywnie pomagaj przy rozwiązywaniu konfliktów.

  

Opracowanie: pedagog Kinga Ignaszewska - Łaz

Źródło: materiały Polskiego Towarzystwa ADHD